Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

IV Stołeczna Olimpiada Fizyczna

Informujemy, że do finału IV Stołecznej Olimpiady Fizycznej organizowanej przez TAB zakwalifikowało się trzech uczniów z naszej szkoły: 1. Adrian Ciura kl. IVD 2. Maksym Kłoczewiak kl. IIIe 3. Yuriy Nimylovych kl. IVb  Gratulujemy uczniom oraz ich opiekunom Pani Profesor Annie Kaczyńskiej i Panu Profesorowi Tadeuszowi Kosikowi.

Anna Pieńkowska wicedyrektor