Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Our National Anthems

Uczniowie klasy 2D - Kacper Czerwiński, Zofia Lis, Maria Pospiszył i Maja Wywigacz raz z wychowawcą p. Sylwią Stepanenko biorą udział w międzynarodowym projekcie eTwinning. Celem projektu jest współpraca między szkołami i rozpowszechnianie wiedzy o hymnach narodowych krajów europejskich. Wraz z partnerami z Albanii, Litwy, Chorwacji, Włoch, Turcji i Hiszpanii przygotowujemy materiały o powstaniu, twórcach i znaczeniu naszych hymnów narodowych. Projekt ma charakter interdyscyplinarny, gdyż łączy treści z historii, literatury, muzyki oraz rozwija umiejętności komunikacji w języku projektu, jakim jest język angielski.

Zapraszamy do obejrzenia filmu, który jest pierwszym "dzieckiem" naszej współpracy:
-> LINK DO FILMU <-

Sylwia Stepanenko
koordynator projektu