Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

TAB „Szkołą Uczącą Się”

16 czerwca 2021 r. odbyła się w Technikum Architektoniczno-Budowlanym im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie Zewnątrzszkolna Konferencja Upowszechniająca Ideę Oceniania Kształtującego. Uczestnicy spotkania mieli możliwość obejrzenia fragmentów lekcji otwartych, prowadzonych przez nauczycieli z Grupy Pomocnych Przyjaciół, zapoznania się z opiniami Uczniów na temat strategii oceniania kształtującego oraz wysłuchania inspirujących referatów. Prelegentami podczas konferencji byli: mgr Łukasz Tupacz (Stosowanie celów i kryteriów w szkole ponadpodstawowej), mgr Sylwia Stepanenko (Jak „zaopiekować” cele i kryteria w czasie lekcji), mgr inż. arch. Marcin Krysiak (Informacja zwrotna i ocena koleżeńska w praktyce edukacyjnej), mgr Beata Radziszewska (Sposoby na samoocenę uczniowską), mgr inż. Katarzyna Majewska-Mrówczyńska (O zadaniach edukacyjnych teoretycznie i praktycznie), mgr Sebastian Felski (Pomysły na ewaluację zajęć) oraz mgr Izabela Dobrosielska (Współpraca z rodzicami i uczniami).

Po czterech latach inspirującej pracy w programach Całościowy Rozwój Szkoły na poziomie podstawowym i zaawansowanym, koordynowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, Technikum Architektoniczno-Budowlane im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie trafiło do elitarnego grona szkół średnich wyróżnionych tytułem „Szkoły Uczącej Się”. Asystentka Szkoły, mgr Agnieszka Karlak, wręczając tę prestiżową odznakę szczególnie podziękowała Pani Dyrektor mgr inż. Katarzynie Majewskiej-Mrówczyńskiej za innowacyjne podejście do zarządzania szkołą średnią i wizjonerskie spojrzenie na rozwój szkolnictwa zawodowego, a także liderom OK CRS2 mgr Izabeli Dobrosielskiej, nauczycielce języka niemieckiego oraz mgr Łukaszowi Tupaczowi, nauczycielowi języka polskiego za nowatorskie praktyki edukacyjne.