Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

WYCIECZKI NA BUDOWY – FIRMA SKANSKA

W ramach współpracy z Firmą SKANSKA, uczniowie klasy trzeciej Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. St. Noakowskiego uczestniczyli w dwóch wycieczka na budowy:

27.04 - NU! ul. Kolejowa Warszawa Wola – osiedle mieszkalne

28.04 - Holm House/Mokotów ul. Zdziechowskiego 

Zarówno uczniowie jak i ich opiekunowie - nauczyciele przedmiotów zawodowych, wysoko ocenili zasady przestrzegania przepisów BHP na budowach. Kierownicy budów w sposób merytoryczny przekazali informacje dotyczące poszczególnych procesów budowlanych. 

Uczniowie są bardzo zadowoleni i zapewniają, że chętnie wezmą udział w kolejnych wycieczkach na budowy.

Szkolni organizatorzy wycieczki: Magdalena Ejzel i Katarzyna Tabor

Firma SKANSKA - Aneta Ceglińska