Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Wyniki egzaminów maturalnych

Zapraszamy 5 lipca br. po osobisty odbiór wyników egzaminu maturalnego w godzinach od 12.00 do 13.00. Wyniki będą przekazywać wychowawcy klas w następujących salach: 

4a - s. 46 
4b - s. 1
4c - s. 54
4d - s. 55
4e - s. 48
4f oraz absolwenci -  s. 40