Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

PRAKTYKI ZAWODOWE W NIEMCZECH

ERAZMUS+, SCHKEUDITZ, NIEMCY

Projekt pt. „Obserwuję, uczę się praktycznie i wdrażam”

Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w programie Erasmus+

 

W terminie 1-14 maja 2022 uczniowie klas trzecich naszej szkoły odbyli praktyki zawodowe w Niemczech. Rozwijali wiedzę praktyczną w zakresie:

- wykonywania projektów 3D w programie AutoCAD,

- pracy na rusztowaniu,

- robót rozbiórkowych i renowacyjnych,

- pracy z ciężkim sprzętem,

- pracy z drewnem.

W wolnym czasie uczniowie zwiedzali Berlin, Drezno i Lipsk. Mieli okazję rozwinąć kompetencje językowe, pracę w zespole, komunikatywność i samodzielność, poszerzyć umiejętności zawodowe na wielu płaszczyznach oraz poznać kulturę i historię  Niemiec.

  Zdjęcia: uczniowie klas 3BG, 3CG i 3DG