Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Zapraszamy do udziału w rekrutacji uzupełniającej

Klasa 1a – 2 wolne miejsca

Technik inżynierii sanitarnej - symbol zawodu 311218

specjalizacja: Innowacyjne systemy i rozwiązania w inżynierii środowiska

przedmioty rozszerzone – matematyka i geografia

języki obce – język angielski i język niemiecki

 

Klasa 1b – 5 wolnych miejsc

Technik budownictwa - symbol zawodu 311204

specjalizacja: Architektura wnętrz

przedmioty rozszerzone – matematyka i fizyka

języki obce – język angielski i język niemiecki

 

Klasa 1c – 1 wolne miejsce

Technik budownictwa - symbol zawodu 311204

specjalizacja: Politechniczna - projektowanie konstrukcyjne

przedmioty rozszerzone – matematyka i fizyka

języki obce – język angielski i język niemiecki

 

Klasa 1d – 3 wolne miejsca

Technik budownictwa - symbol zawodu 311204

specjalizacja: Budownictwo innowacyjne

przedmioty rozszerzone – matematyka i fizyka

języki obce – język angielski i język hiszpański

 

Klasa 1e – 1 wolne miejsce

Technik budownictwa - symbol zawodu 311204

specjalizacja: Budownictwo pasywne i energooszczędne

przedmioty rozszerzone – matematyka i geografia

języki obce – język angielski i język niemiecki

 

Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona w oparciu

o zasady rekrutacji do klas I

w Technikum Architektoniczno-Budowlanym

im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie

dostępne na stronie internetowej szkoły (strona 3 i 4 dokumentu)

https://tab.edu.pl/images/pliki/Rekrutacja_%202022_2023.pdf