Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Zebrania z Rodzicami

Zapraszamy na otwierające rok szkolny 2022/2023 zebrania według harmonogramu, które odbędą się 5 września 2022 roku:
 
Spotkanie Dyrektora szkoły z Rodzicami uczniów klas I - godz. 17.00; sala gimnastyczna
Spotkanie Dyrektora szkoły z Rodzicami klas IV (maturalnych) - godz. 17.30; sala gimnastyczna
 
Spotkania z Wychowawcami klas w salach lekcyjnych (lista zostanie podana na tablicy ogłoszeń w holu szkoły):
kl. I, II - 17.30
Kl. III, IV - godz.18.00