Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Aktualności

 
 
  Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum
  Architektoniczno-Budowlane im. S. Noakowskiego w Warszawie jest wśród
  500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów
  i Techników PERSPEKTYWY 2023 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2023”.

  16 MIEJSCE
  wśród najlepszych techników w Polsce 2023

  3 MIEJSCE
  wśród najlepszych techników w województwie mazowieckim 2023

 

 

 

SIGG – zasady – ruszyła rejestracja

Drodzy Uczniowie, zarejestrowałam pierwsze zespoły. Następny krok – każdy członek

zespołu musi dokonać rejestracji. Proszę o zapoznanie się z regulaminem SIGG.

3 października – 2 listopada 2022 - rejestracja Uczestników

3 listopada – 12 listopada 2022 - gra testowa

14 listopada 2022 - 15 stycznia 2023 - I etap Gry

Warunkiem udziału uczniów, którzy w dniu rejestracji do SIGG nie ukończyli 16. roku życia

jest przekazanie nauczycielowi - opiekunowi oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział

w SIGG podpisanego przez ich opiekuna prawnego. Skan podpisanego oświadczenia

Uczestnik dodaje do swojego formularza rejestracji, a  jego nauczyciel-opiekun dokonuje

ZATWIERDZENIA.

Loginem uczniów i nauczycieli – opiekunów będzie adres e-mail podany podczas rejestracji.

Po dokonaniu rejestracji każdy Uczestnik SIGG będzie zobowiązany do aktywowania konta

przy pomocy wiadomości sms otrzymanej na numer telefonu podany w trakcie rejestracji.

Każdy Zespół na początku I etapu Gry otrzymuje do dyspozycji wirtualne środki w wysokości

20 000 zł.

Każdy Zespół obowiązkowo dokonuje co najmniej jednej operacji w ciągu pierwszych 14 dni

od momentu rozpoczęcia Gry. W przeciwnym razie Zespół zostanie wykluczony z Gry.

10 najlepszych Zespołów z rankingu I etapu Gry, które wzięły również udział w II etapie SIGG

zostanie zakwalifikowanych do Finału. Ranking po I etapie Gry zostanie ogłoszony do dnia 30.

01. 2023 r. na stronie www.sigg.gpw.pl

Czekam na zgłoszenia kolejnych zespołów do dnia 25 października.

Magdalena Ejzel

Szkolny koordynator SIGG

Tatry - Pieniny - Auschwitz 2022

Zielona Szkoła to dla Uczniów doskonała forma rekreacji oraz poszerzania horyzontów poznawczych. W minionym tygodniu klasy 2D, 4D oraz 4Cg eksplorowały Pieniny i Tatry. Wspólnie odkrywaliśmy uroki Ojcowskiego Parku Narodowego, Doliny Chochołowskiej i Kościeliskiej. W Pieninach odbyliśmy magiczny spływ pontonami po Dunajcu, a ostatniego dnia zwiedzaliśmy Muzeum Auschwitz w Oświęcimiu.

 

Podczas pięciodniowego wyjazdu świetnie się bawiliśmy i integrowaliśmy, poznając jednocześnie piękno polskiej przyrody i kultury.

 

Serdecznie dziękuję młodzieży za wspaniałą atmosferę i godne zachowanie, a opiekunom – Pani Bożenie Żemojdzie, Pani Izabeli Dobrosielskiej, Pani Katarzynie Majewskiej-Mrówczyńskiej, Pani Beacie Radziszewskiej i Panu Tomaszowi Rzeniewiczowi – za zaangażowanie i wspieranie naszych Uczniów podczas wyjazdu.   

Łukasz Tupacz, kierownik wycieczki.  

SZKOLNA INTERNETOWA GRA GIEŁDOWA

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa 21

Zapraszam zainteresowanych uczniów do udziału w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej – SIGG.

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa SIGG - to największy projekt edukacyjny uczący w sposób

praktyczny inwestowania na giełdzie.

 

Inwestycje realizowane są w oparciu o środki wirtualne, ale transakcje zawierane są na podstawie

rzeczywistych ofert kupna i sprzedaży na realnym rynku giełdowym.

 

Informacje na stronie https://sigg.gpw.pl/

 

Projekt składa się z dwóch pod-projektów: Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej oraz modułu

edukacyjnego. Organizatorem Projektu jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Giełdy warto się nauczyć!

Drodzy Uczniowie, proszę utworzyć 2-4 osobowe zespoły i zgłosić do mnie chęć uczestnictwa w SIGG.

Zgłoszenia przyjmuję za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub na lekcji podstaw

przedsiębiorczości do dnia 18.10.2022r. W zgłoszeniu należy podać nazwę zespołu oraz nazwiska

członków zespołu.

 

Magdalena Ejzel

Szkolny koordynator SIGG

 

Zebrania z Rodzicami

Zapraszamy na otwierające rok szkolny 2022/2023 zebrania według harmonogramu, które odbędą się 5 września 2022 roku:
 
Spotkanie Dyrektora szkoły z Rodzicami uczniów klas I - godz. 17.00; sala gimnastyczna
Spotkanie Dyrektora szkoły z Rodzicami klas IV (maturalnych) - godz. 17.30; sala gimnastyczna
 
Spotkania z Wychowawcami klas w salach lekcyjnych (lista zostanie podana na tablicy ogłoszeń w holu szkoły):
kl. I, II - 17.30
Kl. III, IV - godz.18.00