Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Aktualności

 
 
  Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum
  Architektoniczno-Budowlane im. S. Noakowskiego w Warszawie jest wśród
  500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów
  i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2021”.

  26 MIEJSCE
  wśród najlepszych techników w Polsce 2021

  3 MIEJSCE
  wśród najlepszych techników w województwie mazowieckim 2021

 

EGZAMIN POPRAWKOWY - MATURA 2020 !!!

Uwaga !!!

Załącznik nr 7 (dotyczący przystąpienia do egzaminu poprawkowego matura 2020) proszę wypełnić do dnia 14 sierpnia 2020 do godz. 11:00, następnie dostarczyć do pokoju wicedyrektorów.

Anna Pieńkowska

UWAGA !!!

Odbiór dokumentów maturalnych odbędzie się 11 sierpnia 2020 r. Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy. Absolwenci którzy przystępowali do egzaminu maturalnego po raz kolejny po dokumenty zgłaszają się w dniu 11 sierpnia w godz. od 13:00 do 14:00 (maseczki, rękawiczki, własne długopisy, dowód osobisty, zachowane odstępy) do pokoju wicedyrektorów. Ze względu na trwający remont wejście na teren szkoły odbywa się wyznaczonym wejściem od strony parkingu.

Anna Pieńkowska

GRATULACJE