Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Biblioteka Szkolna

Biblioteka czynna w godzinach:

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 8.00 - 17.00
Środa 8.00 - 16.30
Czwartek 8.00 - 16.30
Piątek 8.00 - 16.00

 


 
47. Warszawska Jesień Poezji 2018
w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych w Warszawie

W dniach 8, 9 i 10 października 2018 r. w naszej szkole odbyły się lekcje poetyckie w ramach 47. Warszawskiej Jesieni Poezji „… i Wisła świeci jak latarnia” K. I. Gałczyński.  Nasi goście - Poeci spotkali się z klasami: 3A, 3B, 3D, 3E, 3F. Lekcje przebiegły w miłej i sympatycznej atmosferze. Niektórzy z zaproszonych gości podarowali do biblioteki szkolnej swoje tomiki poezji.

Hanna Dudek
Alicja Iwanowicz

 


 

W roku szkolnym 1965/1966 powstała czytelnia i biblioteka szkolna posiadająca ponad 1 000 tomów.

Obecnie biblioteka posiada księgozbiór liczący ponad 10 000 woluminów obejmujących następujące działy:  

dział ogólny, budownictwo, konstrukcje, historia sztuki, urbanistyka, architektura, rzeźba, rysunek, malarstwo, poezja, literatura. 

W 1965 r. szkoła zajęła nowy budynek przy ul. Przyrynek 9. Biblioteka szkolna znajdowała się na parterze, naprzeciwko szatni. W 1994 r. rozpoczęto komputeryzację biblioteki.

W wakacje poprzedzające rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 biblioteka została przeniesiona do nowych pomieszczeń, gdzie na Was czekamy.

 

Praca nauczycieli bibliotekarzy obejmuje m.in.:

  • gromadzenie i opracowanie zbiorów (książki i inne dokumenty opracowujemy i włączamy do księgozbioru za pomocą programu MOL Optivum);
  • udostępnianie zbiorów (wszystkie zasoby biblioteczne są tu dla Was – zapraszamy do korzystania);
  • działalność informacyjną (my także jesteśmy tu dla Was – nauczyciel bibliotekarz chętnie wyszuka potrzebne informacje, materiały oraz pomoże w przygotowaniu bibliografii załącznikowej);
  • udostępnianie uczniom czytelni (gościmy uczniów przebywających w czytelni podczas przerw, przygotowujących się do zajęć oraz czekających na zajęcia dodatkowe);
  • pomoc w organizowaniu zajęć dydaktycznych (pomagamy nauczycielom w wyszukiwaniu materiałów dodatkowych oraz udostępniamy materiały dydaktyczne w formie elektronicznej i audiowizualnej);
  • promowanie kultury (tworzymy gazetki informacyjno – kulturalne; w bibliotece czytelnicy mogą w sposób kulturalny spędzić czas, skorzystać z czasopism i komputerów);
  • promowanie czytelnictwa (poznajemy preferencje czytelnicze naszych czytelników, eksponujemy nowości książkowe, robimy konkursy);
  • prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczych (prowadzimy według potrzeb: lekcje biblioteczne, konsultacje indywidualne, sprawujemy opiekę podczas wyjść edukacyjnych i egzaminów).

 

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI ☺