Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Biblioteka Szkolna

Biblioteka czynna w godzinach:

Poniedziałek 7.30 - 16.30
Wtorek 8.00 - 17.00
Środa 8.00 - 16.30
Czwartek 8.00 - 16.30
Piątek 7.30 - 15.30

 

 


FILHARMONIA NARODOWA

Dnia 15 marca 2017 roku nauczyciele bibliotekarze zorganizowali wyjście do Filharmonii Narodowej na koncert pt. „Skąd się wziął romantyzm? - Z potrzeby ekspresji…”

W koncercie wzięli udział: pani Dyrektor i nauczyciele naszej szkoły. Wysłuchaliśmy symfonii C-dur Carla Philippa Emanuel Bacha, Josepha Haydna - Symfonii D-dur oraz Ludwiga van Beethovena - V Symfonii c-moll. Wykonawcami utworów była Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus pod batutą Hidemi Suzuki. Wieczór upłynął w miłej i sympatycznej atmosferze.

Hanna Dudek,
Alicja Iwanowicz,
Justyna Różycka

 


KONKURS CZYTELNICZY 

Biblioteka szkolna organizuje konkurs czytelniczy. Celem konkursu jest propagowanie czytelnictwa i rozwijanie wiedzy z dziedziny architektury. Konkurs odbędzie się w marcu 2017 r. Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do 7 marca br. w bibliotece szkolnej. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 28 marca br.

 

 


 Warsztaty z "Prawa autorskiego"

 

W dniu 28 listopada 2016 r. w naszej szkole zostały przeprowadzone lekcje z "Prawa autorskiego". Warsztaty poprowadziła pani Aleksandra Stępień ze Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. W zajęciach udział wzięli uczniowie z klas: 2e, 3b i 2a.

Nauczyciele bibliotekarze

 


 45. Warszawska  Jesień Poezji 2016 
w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych 
w Warszawie

W dniach 3, 4 i 5 października 2016 r. w naszej szkole odbyły się lekcje poetyckie „To lubię” oraz spotkanie z poezją dla nauczycieli i pracowników szkoły. Odwiedzili nas poeci: Andrzej Zaniewski, Lam Quang My, Paweł Kubiak, Marek Jędrzejewski , Andrzej Tchórzewski, Marek Wawrzkiewicz i Andrzej Wołosewicz. Spotkania przebiegły w miłej, serdecznej atmosferze. Zapoznaliśmy się z poetami, ich twórczością oraz różnymi epizodami z życia naszych gości i innych poetów. Lekcje poetyckie ubogaciły nas oraz dały inne spojrzenie na literaturę. Zaproszeni goście podarowali do biblioteki szkolnej wybrane tomiki poezji.

Nauczyciele bibliotekarze

 


 

W roku szkolnym 1965/1966 powstała czytelnia i biblioteka szkolna posiadająca ponad 1 000 tomów.

Obecnie biblioteka posiada księgozbiór liczący ponad 10 000 woluminów obejmujących następujące działy:  

dział ogólny, budownictwo, konstrukcje, historia sztuki, urbanistyka, architektura, rzeźba, rysunek, malarstwo, poezja, literatura. 

W 1965 r. szkoła zajęła nowy budynek przy ul. Przyrynek 9. Biblioteka szkolna znajdowała się na parterze, naprzeciwko szatni. W 1994 r. rozpoczęto komputeryzację biblioteki.

W wakacje poprzedzające rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 biblioteka została przeniesiona do nowych pomieszczeń, gdzie na Was czekamy.

 

Praca nauczycieli bibliotekarzy obejmuje m.in.:

  • gromadzenie i opracowanie zbiorów (książki i inne dokumenty opracowujemy i włączamy do księgozbioru za pomocą programu MOL Optivum);
  • udostępnianie zbiorów (wszystkie zasoby biblioteczne są tu dla Was – zapraszamy do korzystania);
  • działalność informacyjną (my także jesteśmy tu dla Was – nauczyciel bibliotekarz chętnie wyszuka potrzebne informacje, materiały oraz pomoże w przygotowaniu bibliografii załącznikowej);
  • udostępnianie uczniom czytelni (gościmy uczniów przebywających w czytelni podczas przerw, przygotowujących się do zajęć oraz czekających na zajęcia dodatkowe);
  • pomoc w organizowaniu zajęć dydaktycznych (pomagamy nauczycielom w wyszukiwaniu materiałów dodatkowych oraz udostępniamy materiały dydaktyczne w formie elektronicznej i audiowizualnej);
  • promowanie kultury (tworzymy gazetki informacyjno – kulturalne; w bibliotece czytelnicy mogą w sposób kulturalny spędzić czas, skorzystać z czasopism i komputerów);
  • promowanie czytelnictwa (poznajemy preferencje czytelnicze naszych czytelników, eksponujemy nowości książkowe, robimy konkursy);
  • prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczych (prowadzimy według potrzeb: lekcje biblioteczne, konsultacje indywidualne, sprawujemy opiekę podczas wyjść edukacyjnych i egzaminów).

 

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI ☺