Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Biblioteka Szkolna

Biblioteka czynna w godzinach:

Poniedziałek 7.30 - 16.30
Wtorek 8.00 - 17.00
Środa 8.00 - 16.30
Czwartek 8.00 - 16.30
Piątek 7.30 - 15.30

 

 


FILHARMONIA NARODOWA

W dniu 25. maja 2018 r.  biblioteka szkolna zorganizowała  wyjście chętnych nauczycieli do Filharmonii Narodowej na koncert symfoniczny „Niepodległa – Powstało w wolnej Polsce”.

Wykonawcy: Orkiestra Filharmonii Narodowej, Jerzy Maksymiuk – dyrygent, Yulianna Avdeeva – fortepian. Program: Ignacy Jan Paderewski - Fantazja polska gis-moll na fortepian i orkiestrę op. 19 [22'], Ignacy Jan Paderewski - Symfonia h-moll Polonia [45'].

W koncercie udział wzięli: Pani Dyrektor i nauczyciele naszej szkoły. Wieczór upłynął w miłej  i pogodnej atmosferze.

Nauczyciele bibliotekarze

 


FILHARMONIA NARODOWA

W dniu 27. kwietnia 2018 r.  biblioteka szkolna zorganizowała  wyjście chętnych nauczycieli do Filharmonii Narodowej na koncert symfoniczny „Niepodległa – Powstało w wolnej Polsce”. 

Wykonawcy: Orkiestra Filharmonii Narodowej, Paweł Kapuła – dyrygent, Joseph Moog – fortepiano. Program: Ignacy Jan Paderewski - Uwertura na orkiestrę symfoniczną [9’], Jerzy Gablenz - Koncert fortepianowy [45’], Dmitrij Szostakowicz - I Symfonia f-moll op. 10 [31’]

W koncercie udział wzięli  nauczyciele naszej szkoły. Wieczór upłynął w miłej  i pogodnej atmosferze.

Nauczyciele bibliotekarze

 


46. Warszawska Jesień Poezji 2017
W Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych
w  Warszawie

W dniach 9 i 10 października 2017 r. w naszej szkole odbyły się lekcje poetyckie „To lubię”. Odwiedzili nas poeci: pani Aldona Borowicz, pani Anna Czachorowska, pan Lam Quang My, pan Paweł Kubiak, pan Leszek Żuliński. Nasi goście spotkali się z klasami: 3D, 3C, 3E, 2C. Lekcje przebiegły w miłej i sympatycznej atmosferze. Zaproszeni goście podarowali do biblioteki szkolnej tomiki poezji.

Nauczyciele bibliotekarze

 


FILHARMONIA NARODOWA

Dnia 15 marca 2017 roku nauczyciele bibliotekarze zorganizowali wyjście do Filharmonii Narodowej na koncert pt. „Skąd się wziął romantyzm? - Z potrzeby ekspresji…”

W koncercie wzięli udział: pani Dyrektor i nauczyciele naszej szkoły. Wysłuchaliśmy symfonii C-dur Carla Philippa Emanuel Bacha, Josepha Haydna - Symfonii D-dur oraz Ludwiga van Beethovena - V Symfonii c-moll. Wykonawcami utworów była Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus pod batutą Hidemi Suzuki. Wieczór upłynął w miłej i sympatycznej atmosferze.

Hanna Dudek,
Alicja Iwanowicz,
Justyna Różycka

 


KONKURS CZYTELNICZY 

Biblioteka szkolna organizuje konkurs czytelniczy. Celem konkursu jest propagowanie czytelnictwa i rozwijanie wiedzy z dziedziny architektury. Konkurs odbędzie się w marcu 2017 r. Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do 7 marca br. w bibliotece szkolnej. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 28 marca br.

 

 


 Warsztaty z "Prawa autorskiego"

 

W dniu 28 listopada 2016 r. w naszej szkole zostały przeprowadzone lekcje z "Prawa autorskiego". Warsztaty poprowadziła pani Aleksandra Stępień ze Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. W zajęciach udział wzięli uczniowie z klas: 2e, 3b i 2a.

Nauczyciele bibliotekarze

 


 45. Warszawska  Jesień Poezji 2016 
w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych 
w Warszawie

W dniach 3, 4 i 5 października 2016 r. w naszej szkole odbyły się lekcje poetyckie „To lubię” oraz spotkanie z poezją dla nauczycieli i pracowników szkoły. Odwiedzili nas poeci: Andrzej Zaniewski, Lam Quang My, Paweł Kubiak, Marek Jędrzejewski , Andrzej Tchórzewski, Marek Wawrzkiewicz i Andrzej Wołosewicz. Spotkania przebiegły w miłej, serdecznej atmosferze. Zapoznaliśmy się z poetami, ich twórczością oraz różnymi epizodami z życia naszych gości i innych poetów. Lekcje poetyckie ubogaciły nas oraz dały inne spojrzenie na literaturę. Zaproszeni goście podarowali do biblioteki szkolnej wybrane tomiki poezji.

Nauczyciele bibliotekarze

 


 

W roku szkolnym 1965/1966 powstała czytelnia i biblioteka szkolna posiadająca ponad 1 000 tomów.

Obecnie biblioteka posiada księgozbiór liczący ponad 10 000 woluminów obejmujących następujące działy:  

dział ogólny, budownictwo, konstrukcje, historia sztuki, urbanistyka, architektura, rzeźba, rysunek, malarstwo, poezja, literatura. 

W 1965 r. szkoła zajęła nowy budynek przy ul. Przyrynek 9. Biblioteka szkolna znajdowała się na parterze, naprzeciwko szatni. W 1994 r. rozpoczęto komputeryzację biblioteki.

W wakacje poprzedzające rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 biblioteka została przeniesiona do nowych pomieszczeń, gdzie na Was czekamy.

 

Praca nauczycieli bibliotekarzy obejmuje m.in.:

  • gromadzenie i opracowanie zbiorów (książki i inne dokumenty opracowujemy i włączamy do księgozbioru za pomocą programu MOL Optivum);
  • udostępnianie zbiorów (wszystkie zasoby biblioteczne są tu dla Was – zapraszamy do korzystania);
  • działalność informacyjną (my także jesteśmy tu dla Was – nauczyciel bibliotekarz chętnie wyszuka potrzebne informacje, materiały oraz pomoże w przygotowaniu bibliografii załącznikowej);
  • udostępnianie uczniom czytelni (gościmy uczniów przebywających w czytelni podczas przerw, przygotowujących się do zajęć oraz czekających na zajęcia dodatkowe);
  • pomoc w organizowaniu zajęć dydaktycznych (pomagamy nauczycielom w wyszukiwaniu materiałów dodatkowych oraz udostępniamy materiały dydaktyczne w formie elektronicznej i audiowizualnej);
  • promowanie kultury (tworzymy gazetki informacyjno – kulturalne; w bibliotece czytelnicy mogą w sposób kulturalny spędzić czas, skorzystać z czasopism i komputerów);
  • promowanie czytelnictwa (poznajemy preferencje czytelnicze naszych czytelników, eksponujemy nowości książkowe, robimy konkursy);
  • prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczych (prowadzimy według potrzeb: lekcje biblioteczne, konsultacje indywidualne, sprawujemy opiekę podczas wyjść edukacyjnych i egzaminów).

 

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI ☺