Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Organizacja

Dyrekcja:

DYREKTOR

Katarzyna Majewska-Mrówczyńska

WICEDYREKTORZY

Wicedyrektor ds. organizacji szkoły Izabela Dobrosielska
Wicedyrektor ds. wychowawczych i dydaktycznych Iwona Pudło

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

Grażyna Grabska

 

Struktura Organizacyjna

Liczba oddziałów 24
Stan uczniów 646

 

Struktura zatrudnienia

 

Pedagodzy

pełnozatrudnieni 42
niepełnozatrudnieni 26

Pracownicy administracji i obsługi

administracja 4
obsługa 15