Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

DLA MATURZYSTÓW i nie tyko

 

 Uwaga !!!


W dniu 30 września 2020r. od godziny 13:30 do 14:00 w pokoju wicedyrektora będą wydawane świadectwa maturalne (termin poprawkowy).

Anna Pieńkowska

 


 

 Uwaga absolwenci !!!

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej 2020 odbędzie się w naszej szkole w dniu 8 września 2020r. o godz. 14:00. Prosimy o przybycie do szkoły o godz. 13:30. Przydział sal będzie wywieszony na parterze przy wejściu główny. Przypominamy, że egzamin odbędzie się w reżimie sanitarnym.

Anna Pieńkowska

 


 

Uwaga !!!

Załącznik nr 7 (dotyczący przystąpienia do egzaminu poprawkowego matura 2020) proszę wypełnić do dnia 14 sierpnia 2020 do godz. 11:00, następnie dostarczyć do pokoju wicedyrektorów.

Anna Pieńkowska

 


 

UWAGA !!!

Odbiór dokumentów maturalnych odbędzie się 11 sierpnia 2020 r. Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy. Absolwenci którzy przystępowali do egzaminu maturalnego po raz kolejny po dokumenty zgłaszają się w dniu 11 sierpnia w godz. od 13:00 do 14:00 (maseczki, rękawiczki, własne długopisy, dowód osobisty, zachowane odstępy) do pokoju wicedyrektorów. Ze względu na trwający remont wejście na teren szkoły odbywa się wyznaczonym wejściem od strony parkingu.

Anna Pieńkowska

 


 

UWAGA !!!

Informacja dla zdających dotycząca względów sanitarnych [PDF]

 


 

Szanowni Abiturienci, Absolwenci, Nauczyciele 

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 przypominamy, że do egzaminu maturalnego mogą przystąpić WYŁĄCZNIE osoby zdrowe, to znaczy, takie u których nie występują objawy wskazujące na zakażenie koronawirusem (duszność, kaszel, podwyższona temperatura ciała, katar i ból głowy), nie są w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny lub nie zamieszkują z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie.

 UWAGA !!!

--> WYTYCZNE PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW <--

 


 

Komunikat w sprawie korzystania z poczty email
  w e-dzienniku przez Absolwentów 2020

Drodzy Absolwenci

Uprzejmie informuję, że Vulcan umożliwił Wam logowanie się do e-dziennika w zakresie korzystania z poczty elektronicznej. Proszę o PILNE sprawdzenie wiadomości w systemie, o którym mowa powyżej oraz systematyczne sprawdzanie wiadomości przez cały okres trwania egzaminów maturalnych.

Pozdrawiam Was Wszystkich bardzo serdecznie
Katarzyna Majewska-Mrówczyńska

 Oferty pracy dla Absolwentów:

 


 

Na platformie Cyfrowa Akademia znajdują się bezpłatne kursy przygotowujące do matury z matematyki i uzupełniające kursy z przyrody.

Cyfrowa Akademia to pierwsza w Polsce platforma MOOC skierowana bezpośrednio do uczniów, oferująca bezpłatne kursy online z matematyki i przyrody zgodne z podstawą programową.

Wszyscy uczniowie mogą sami nabywać wiedzę, powtarzać materiał, doskonalić umiejętności i od razu śledzić postępy – wystarczy dostęp do internetu.

Kursy z matematyki i przyrody stworzyli wybitni wykładowcy i specjaliści renomowanych polskich uczelni: Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Centrum Edukacji Obywatelskiej jest liderem projektu, a za platformę odpowiada firma NebulaX. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Platformę i kursy znajdują się pod adresem: https://www.cyfrowaakademia.pl/

Zachęcam wszystkich do zapoznania się z ofertą platformy.

Na platformie można znaleźć bardzo dobre jakościowo materiały, prezentujące najważniejsze treści, co może okazać się niezwykle pomocne na sto dni przed maturą ? 

Katarzyna Majewska-Mrówczyńska