Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Relacja z projektu ,,Młody fachowiec- warsztaty budowlane"

Projekt „Młody fachowiec” adresowany jest do uczniów warszawskich szkół budowlanych, między innymi Technikum Architektoniczno - Budowlanego im. Stanisława Noakowskiego.

Zajęcia obejmują wykłady teoretyczne z zakresu zawodu tynkarza i murarza oraz wykłady teoretyczne z zakresu zagadnień związanych z pracą na rusztowaniach i BHP.

W ramach zajęć praktycznych murarz i tynkarz uczniowie mają możliwość samodzielnego wykonania ścian z betonu komórkowego i zaprawy cienkowarstwowej oraz tynkowania przy użyciu tynku barytowego.

Podczas zajęć praktycznych z zakresu rusztowań  uczniowie samodzielnie składają oraz demontują rusztowania przestrzegając zasad BHP. Są to zajęcia specjalistyczne służące podniesieniu jakości  procesu kształcenia na potrzeby rynku pracy, przy wprowadzeniu nowych form nauczania zawodu bardziej skutecznych od form tradycyjnych.