Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Wyniki zawodów okręgowych XXVI OWiUB w Warszawie

W  sobotę, 2 marca 2013 r. odbyły się w naszej szkole eliminacje okręgowe XXVI Olimpiady Wiedzy  i Umiejętności Budowlanych organizowanych przez Politechnikę Warszawską.