Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej zwany popularnie Dniem nauczyciela obchodzony był w naszej szkole w piątek 11 października br. Uczniowie klas pierwszych złożyli stosowną przysięgę, a w części artystycznej wstąpił uczniowski teatr "Na Przyrynku" ze skeczem "Szkolny Armagedon". Uroczystość rozpoczęła p. Dyrektor Jolanta Pindelska, która podkreśliła zaangażowanie nauczycieli w edukacji młodzieży i wręczyła nauczycielom nagrody pieniężne.