Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Galeria

Relacja z projektu ,,Młody fachowiec- warsztaty budowlane"

Projekt „Młody fachowiec” adresowany jest do uczniów warszawskich szkół budowlanych, między innymi Technikum Architektoniczno - Budowlanego im. Stanisława Noakowskiego.

Zajęcia obejmują wykłady teoretyczne z zakresu zawodu tynkarza i murarza oraz wykłady teoretyczne z zakresu zagadnień związanych z pracą na rusztowaniach i BHP.

W ramach zajęć praktycznych murarz i tynkarz uczniowie mają możliwość samodzielnego wykonania ścian z betonu komórkowego i zaprawy cienkowarstwowej oraz tynkowania przy użyciu tynku barytowego.

Podczas zajęć praktycznych z zakresu rusztowań  uczniowie samodzielnie składają oraz demontują rusztowania przestrzegając zasad BHP. Są to zajęcia specjalistyczne służące podniesieniu jakości  procesu kształcenia na potrzeby rynku pracy, przy wprowadzeniu nowych form nauczania zawodu bardziej skutecznych od form tradycyjnych.

Finał Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Od kilku lat (XIX OWiUB – Białystok 2006 r.) uczniowie naszej szkoły znajdują się w ścisłej czołówce szkół biorących udział w finale Olimpiady.

W tym roku, w jubileuszowej edycji XXV OWiUB, która odbyła się w dniach 12-14 kwietnia br., w Zespole Szkół Budowlanych w Bytomiu, również odnieśliśmy duży sukces. Najliczniejsza nasza ekipa – 7 uczestników, w punktacji zespołowej zajęła 3 miejsce, a w punktacji indywidualnej – Adrian Chmielewski zajął 4 miejsce. 4 laureatów i 3 finalistów w doborowej liczbie 94 uczniów (i uczennic) reprezentujących 51 szkół z całej Polski to duże osiągnięcie naszej szkoły. Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ufundował puchar za zdobycie I miejsca w rankingu szkół (wg sumy zdobytych punktów przez wszystkich reprezentantów szkoły w Finale Centralnym) dla naszej szkoły. Puchar wręczył przedstawiciel PIIB w Komitecie Głównym Olimpiady, Roman Lulis.

 

Podsumowanie Zawodów Okręgowych XXV OWiUB

Zakończenie zawodów okręgu Mazowieckiego XXV OWiUB odbyło się 16 marca br.w naszej szkole i miało bardzo uroczysty przebieg. Dyrektor szkoły Jolanta Pindelska wraz z Przewodniczącym Komitetu Okręgowego Tadeuszem Majem i organizatorką zawodów Mirosławą Popek sprawnie przeprowadziła tą uroczystość. Wśród zaproszonych sponsorów,jurorów zawodów, uczniów klas I i II nastąpiło wręczenie nagród i dyplomów.

Uczniowie  naszej szkoły zajęli 1 miejsce w punktacji zespołowej a także czołowe w punktacji indywidualnej.

Spotkanie uświetniła recytacja wierszy przez uczniów szkoły, występ rapera Karola oraz poczęstunek na którym w swobodnej atmosferze reprezentanci szkół mogli porozmawiać ze sponsorami, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi.

TAB Wicemistrzem - IV Rozgrywki Śródmiejskiej Ligi Siatkówki

W Czwartek 1 marca zakończyły się czwarte rozgrywki Śródmiejskiej Ligi Siatkówki. Jesteśmy Wicemistrzami Śródmieścia!

Indywidualną nagrodę dla MVP rundy zasadniczej otrzymał Dawid Gontarczyk.