Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

KONKURS RYSUNKOWY (PLASTYCZNY)

 

KONKURS RYSUNKOWY (PLASTYCZNY)

 DOBRA  ARCHITEKTURA - SYMBOLEM WARSZAWY

 

Prace plastyczne mają ukazywać najbardziej charakterystyczne dla Warszawy obiekty architektoniczne, zarówno współczesne jak i historyczne - przykłady piękna architektury Warszawy. 

Uczestnikami konkursu są uczniowie naszej szkoły.

Przyjmujemy prace, które spełniają poniższe kryteria:

  • technika dowolna: rysunek, malarstwo, grafika,
  • format A2,
  • prace w oryginale,
  • podłoże trwałe np. brystol, tektura, papier akwarelowy,
  • na odwrocie pracy prosimy wyraźnie napisać imię, nazwisko i klasę.

Termin przyjmowania prac upływa 10 stycznia 2017 roku. Prace należy składać w gabinecie przy sali 59. 

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego prezentowania prac na wystawach, w publikacjach i materiałach reklamowych.

Organizator przewiduje nagrody dla autorów najlepszych prac.

 

Osoby odpowiedzialne za konkurs:

mgr sztuki Areta Fedak

mgr inż. arch. Agnieszka Burta