Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Konkurs wiedzy o patronie szkoły

Konkurs wiedzy o patronie szkoły „Stanisław Noakowski i jego czasy”

Konkurs skierowany jest do uczniów TAB. Do konkursu przystępują dwuosobowe drużyny. Uczestnicy zgłaszają swój udział do organizatorów konkursu p. M. Oberhard, p. Katarzyny Wardy, p. A. Rudzkiej sala 48, p. Iwony Pudło sala 46.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

  • I etap – prace plastyczne w dowolnej technice inspirowane życiem i twórczością Stanisława Noakowskiego i czasami, w których żył;
  • II etap – test wiedzy na temat patrona i historii szkoły oraz czasów, w których Noakowski żył.

Materiały pomocnicze: