Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Masters of English 2018

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie językowym "Masters of English".

Konkurs odbędzie się w piątek 16 marca 2018 roku o godz. 10.45 (na 4 lekcji) sala nr 74.

Konkurs składa się z dwóch części:

1) Część pisemna: sprawdza wiedzę leksykalno – gramatyczną oraz umiejętność czytania i słuchania.

2) Część ustna: dotyczy 10 osób, które zdobyły największą liczbę punktów w części pisemnej. Zagadnienia na część ustną będą podane na stronie szkoły w ogłoszeniach o konkursach. Część ustna odbędzie się 22 marca (czwartek) godz. 08.50 w sali 70.

Chętni zgłaszają się do swojego nauczyciela języka angielskiego.

 

Wypowiedź ustna będzie składała się z 2 części:

1. Przedstawienie przygotowanego tematu „My strengths and weaknesses.”

2. Udzielenie odpowiedzi na wylosowane pytanie z listy poniżej:

 

PYTANIA DO CZĘŚCI USTNEJ KONKURSU „MASTERS OF ENGLISH”

1. Do apps help you or just waste your time?

2. What motivates you? Why?

3. Who is your role model? Why?

4. Which is more important: talent or hard work?

5. Do you make New Year’s resolutions? Why?

6. Do college rankings matter? Why?

7. How do you feel about zoos? 

8. What do you hope to be doing the year after you graduate from college?

9. Should couples live together before marriage? Why?

10. What teacher do you appreciate?

11. Which qualities are most appreciated by employers nowadays?

12. What are the worst social problems in Poland now? Why?

  Koordynatorzy konkursu: Monika Bojanowska-Kuchta i Agnieszka Starszuk