Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Konkursy

Konkursy katechetyczne

XX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Zapraszamy młodzież do XX jubileuszowej edycji konkursu.

Zakres XX edycji obejmuje :

 • Pieśni nad Pieśniami                   
 • Ewangelia według św. Mateusza
 • List do Efezjan 

wraz z wstępami, przypisami i komentarzami oraz słowniczkiem. Tekstem źródłowym jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (Edycja Świętego Pawła, 2009). 

Konkurs składa się z trzech etapów :

 • etap szkolny - 15 marca 2016 r.
 • etap diecezjalny - 26 kwietnia 2016 r.
 • finał ogólnopolski - 6-7 czerwca 2016 r.

Na zwycięzców czekają indeksy w renomowanych uczelniach wyższych w Polsce i atrakcyjne nagrody: pielgrzymki, książki, cenne upominki! Informacji szczegółowych o konkursie udzielają katecheci: B. Józefiak,  J. Tomaszewska, Ks. Ł. Mroczek.

OKWB koordynuje i udziela pomocy  p. Barbara Józefiak

 

Konkurs na logo pielgrzymki  maturzystów TAB na Jasną Górę.

Konkurs został zorganizowany w związku z pielgrzymką maturzystów Archidiecezji Warszawskiej na Jasną Górę.

 

I. Organizatorzy konkursu:

Organizatorami konkursu są nauczyciele religii Technikum Architektoniczno-Budowlango im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie: Barbara Józefiak, Joanna Tomaszewska, ks. Łukasz Mroczek.

II. Cele konkursu:

 • Ukazanie znaczenia pielgrzymowania w życiu chrześcijanina.
 • Kształtowanie aktywnego uczestnictwa w życiu religijnym i kulturze.
 • Rozwijanie i promowanie talentów  młodzieży. 

 

III. Adresaci konkursu:                                                                   

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie.

IV. Przebieg konkursu:

 1. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 2. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne i odbywa się na zasadzie dobrowolności.
 3. Konkurs trwa w TAB do dnia 1 października 2015 roku.
 4. Prace uczniów przekazane na konkurs powinny być pracami oryginalnymi, które nie były przedstawiane do oceny w żadnym innym konkursie.
 5. Prace konkursowe uczniowie wykonują samodzielnie. Każdy z uczniów może wykonać jedną prace. 
 6. Zadaniem uczniów - uczestników  konkursu  jest zaprojektowanie logo pielgrzymki maturzystów TAB na Jasna Górę.
 7. Prace na konkurs uczniowie wykonują w programie graficznym.
 8. Uczniowie organizatorom konkursu przekazują: projekt logo na płycie CD lub PenDrive  i wydruk projektu w kolorze, w formacie nie mniejszym niż A4.
 9. Do pracy konkursowej należy dołączyć informacje -  imię i nazwisko ucznia/autora pracy, klasa.
 10. Brak możliwości odczytania pracy konkursowej  z jakiegokolwiek powodu skutkuje pominięciem w procesie wyłaniania zwycięzcy bez przesyłania informacji do uczestnika/autora pracy konkursowej.
 11. Prace konkursowe zawierające treści nieprzyzwoite, obraźliwe lub z innych względów niepożądane, a także projekty niezgodne z tematyką konkursu będą automatycznie dyskwalifikowane według uznania komisji konkursowej. 
 12. Uczniowie wykonane prace konkursowe przekazują nauczycielom religii do dnia 1 października 2015 roku.
 13. Przekazanie pracy na konkurs  oznacza, że jej Autor akceptuje niniejszy regulamin oraz że praca konkursowa spełnia wymogi określone w regulaminie, w szczególności nie narusza praw osób trzecich, w tym osobistych praw autorskich. 
 14. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 5 października 2015 roku .
 15. Dla zwycięzcy konkursu przewidziana jest nagroda rzeczowa. Uczeń, którego praca wygra ponadto z przedmiotu religia otrzyma ocenę celującą jako ocenę cząstkową. 
 16. Nagroda rzeczowa zostanie przekazana zwycięzcy do dnia 30 listopada 2015 roku.
 17. W przypadku gdy komisja konkursowa nie wyłoni zwycięzcy zostanie przyznane wyróżnienie.
 18. Zwycięski projekt zostanie zaprezentowany: podczas pielgrzymki maturzystów TAB na Jasną Górę, w gablocie katechetów w TAB oraz na stronie internetowej szkoły. 
 19. Komisja konkursowa nie zwraca projektów prac konkursowych.
 20. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwa powołana komisja.

  

Archidiecezjalny Konkurs SANTO SUBITO o św. Janie Pawle II

Temat V edycji konkursu:
Historia Światowych Dni Młodzieży

Organizatorzy konkursu: WDD i M KMW, Centrum Myśli Jana Pawła II.

Konkurs składa się z trzech etapów: 

 • etap szkolny - 15 lutego 2016 r. w TAB
 • etap rejonowy - 11 marca 2016 r.
 • etap diecezjalny, finał konkursu - 8 kwietnia 2016 r. 
Uczniowie wybierają i opisują miejsca Światowych Dni Młodzieży.

Technika i format pracy konkursowej:

- Kronika lub album w wersji papierowej.

- Format A 4, maksymalna ilość stron - 20.

- Praca powinna zawierać: okładkę, stronę tytułową (temat, imię i nazwisko autora, lasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko katechety opiekuna konkursu), literaturę - wykorzystane źródła, tekst może być wzbogacony zdjęciami.

- Każdy uczestnik składa jedną pracę.

Kryteria oceniania prac konkursowych:

Zgodność z tematem, merytoryczność tekstu, estetyka wykonania, pomysłowość, oryginalność, walory artystyczne, kompozycja, samodzielność wykonania pracy.                                                                                   

Uczniowie prace konkursowe przekazują nauczycielom religii do 29.01.2016 r.                                                                                                                           

Szczegółowych informacji o konkursie udzielają katecheci:

Barbara Józefiak, Joanna Tomaszewska, ks. Łukasz Mroczek.

Zapraszamy do udziału.

 

X Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada wiedzy o św. Maksymilianie Marii Kolbe

 

 

Celem olimpiady jest przybliżenie wyjątkowej osoby św. M. M. Kolbe, symbolu ofiar nazizmu oraz patrona trudnych czasów. Przez swoją działalność medialną, życie i śmierć, wpisał się w historię narodu polskiego jako osoba niezwykła  i godna naśladowania.

 

 

Olimpiada składa się z trzech etapów :

 • etap szkolny - 2 grudnia 2015 r.
 • etap diecezjalny - 3 marca 2016 r.
 • finał ogólnopolski - 7 kwietnia 2016 r.                                                                                    

Organizatorzy olimpiady: 

 

 

 

Na zwycięzców czekają indeksy w renomowanych uczelniach wyższych w Polsce i atrakcyjne nagrody. Informacji szczegółowych o olimpiadzie udzielają katecheci: B. Józefiak, J. Tomaszewska, Ks. Ł. Mroczek. Olimpiadę Franciszkańską w TAB koordynuje i udziela pomocy -p. Joanna Tomaszewska.  

Zapraszamy młodzież do udziału w X edycji olimpiady.

Konkurs - Narodowy Bank Polski

Konkurs na pracę pisemną XIV edycja

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu na pracę pisemną. 

Konkurs - Szkoły ponadgimnazjalne: „Kapitał wiedzy o ekonomii plus kapitał społeczny warunkiem rozwoju. Jak to rozumieć i jak wykorzystać lokalnie?”.

Do udziału w Konkursie zapraszamy uczniów publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2015/2016.

Autorom najlepszych prac Kapituła przyzna nagrody:

 • za zajęcie pierwszego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3700 zł brutto,
 • za zajęcie drugiego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3200 zł brutto,
 • za zajęcie trzeciego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 2700 zł brutto,
 • trzy wyróżnienia: nagrodę pieniężną w wysokości po 1200 zł brutto.

Prace można nadsyłać do 18 października 2015 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.nbp.pl/PracaPisemna2015 .

Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród zaplanowane zostały na 9 grudnia 2015 r.

ZAPRASZAM UCZNIÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

OSOBY ZAINTERESOWANE ZAPRASZAM NA 

KOŁO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

- WTOREK 14.25 SALA NR 61

Magdalena Ejzel

Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

VI edycja konkursu JESTEM SZEFOWĄ!

W dniu 3 marca 2015 r. rozpoczyna się szósta edycja konkursu „Jestem szefową” – wspólnej inicjatywy Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania i Ministra Edukacji Narodowej realizowana w partnerstwie z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

Na prace konkursowe czekamy do 27 kwietnia 2015 r.!

Uroczysta gala rozdania nagród odbędzie się w dniu 17 czerwca 2015 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Do udziału w konkursie zapraszamy uczennice I i II klas szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski zainteresowane rozwijaniem swoich zdolności przywódczych.

Uczestniczki konkursu przygotowują prace na temat „Jestem szefową”, które ocenia jury złożone z liderek i liderów polskiej sceny politycznej i gospodarczej. Pojęcie „szefowej” obejmuje wszystkie obszary aktywności społecznej i zawodowej. Uczestniczki konkursu mają za zadanie wyobrazić sobie siebie w roli przywódczej i opisać, jakimi liderkami chcą być, co planują osiągnąć, a także zastanowić się czy to, że są kobietami ma wpływ na sprawowanie władzy?

Na finalistki konkursu czekają:

atrakcyjne nagrody rzeczowe,

 • spotkania z inspirującymi kobietami, które odniosły sukces w świecie polityki, biznesu i mediów,
 • wizyta w Sejmie RP,
 • ciekawy program szkoleniowy,
 • program mentoringowy oraz
 • wizyty studyjne w wybranych instytucjach.

Na zaproszenie Organizatorów  Konkursu 15 finalistek, a także towarzyszących im rodziców/opiekunów i nauczycielek/nauczycieli spędzi dwa dni w Warszawie w terminie 17-18 czerwca br. oraz dodatkowo weźmie udział w czterodniowym specjalnie dla nich przygotowanym programie rozwojowym!

Zapraszamy i zachęcamy do udziału w konkursie!

Konkurs „Jestem szefową” koordynują:

Małgorzata Perkowska, tel. 22 694 73 75, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Solarska, tel. +48 22 694 63 18, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu są dostępne na stronach:

www.rownetraktowanie.gov.pl, www.men.gov.pl oraz ec.europa.eu/polska/

 

KOORDYNATOR SZKOLNY PROJEKTU – MAGDALENA EJZEL 

Zainteresowane dziewczyny zapraszam na dodatkowe zajęcia

 we wtorek o 14.25 lub w czwartek o 15.1 5

 

Konkurs „Szlakiem Jana Pawła II po Warszawie”

Zobaczyć Warszawę tak, jak Jan Paweł II chciał nam ją pokazać przez swoje słowa, obecność i spotkania z konkretnymi ludźmi. Ojciec Święty starał się ukazać stolicę jako miasto chwalebnych, ale nierzadko też bolesnych doświadczeń historycznych, miasto wielu wyznań i właściwych im tradycji, miasto wybitnych i świętych postaci. Potrafił dostrzec wielowymiarowe piękno Warszawy.

Konkurs został zorganizowany w związku z kanonizacją bł. Jana Pawła II. Niniejszy regulamin precyzuje zasady Konkursu "Szlakiem Jana Pawła II po Warszawie".

I. Organizatorzy konkursu:

Organizatorami konkursu są nauczyciele religii Technikum Architektoniczno-Budowlango  im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie: Barbara Józefiak, Joanna Tomaszewska, Karolina Serafin, ks. Rafał Kaniecki.

I. Cele konkursu:

 • Uświetnienie wielkiego wydarzenia jakim jest kanonizacja bł. Jana Pawła II. 
 • Pogłębienie zainteresowania młodzieży osobą Ojca Świętego. 
 • Zapoznanie uczniów z miejscami pobytu Jana Pawła II w Warszawie i Jego przesłaniem do narodu. Eksponowanie związków Papieża ze stolicą. 
 • Pogłębianie wiary i kształtowanie chrześcijańskich postaw wśród uczniów na podstawie świadectwa życia i nauczania Jana Pawła II.
 • Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości młodzieży.

II. Adresaci konkursu:

Konkurs skierowany jest do uczniów Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie.

III. Przebieg konkursu:

 1. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 2. Prace uczniów przekazane na konkurs powinny być pracami oryginalnymi, które nie były przedstawiane do oceny w żadnym innym konkursie.
 3. Zadaniem uczniów - uczestników  konkursu  jest zrobienie pracy na podany temat „ Szlakiem Jana Pawła II po Warszawie”.
 4. Prace konkursowe uczniowie wykonują samodzielnie. Każdy z uczniów może wykonać jedną prace. 
 5. Format pracy konkursowej nie może być mniejszy niż A1 (594 x 841 mm).   
 6. Prace plastyczne na konkurs - prace rysunkowe lub malarskie, uczniowie wykonują dowolną techniką.
 7. W pracy można przedstawić kilka miejsc (nie mniej niż 7),  które odwiedził  Jan Paweł II w Warszawie podczas swoich pielgrzymek do Polski. Wskazane jest aby w pracy odnieść się do słów Ojca Świętego jakie wypowiedział w danych miejscach. Wykaz miejsc, które odwiedził Jan Paweł II w Warszawie znajduje się w załączniku 1.
 8. Prace na konkurs  należy czytelnie podpisać - imię i nazwisko ucznia, klasa.
 9. Uczniowie wykonane prace konkursowe przekazują nauczycielom religii do dnia 2 czerwca 2014 roku.
 10. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 11 czerwca 2014 roku .
 11. Za najlepsze prace przewidziane są nagrody. Uczniowie najciekawszych prac otrzymają z przedmiotu religia ocenę celującą jako ocenę cząstkową. 
 12. Najciekawsze prace konkursowe uczniów zostaną zaprezentowane na wystawie w Parafii Nawiedzenia NMP na ul. Przyrynek 2 w Warszawie.
 13. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwa powołana komisja.

IV. Terminarz konkursu:

Do 2 czerwca 2014 roku złożenie prac na konkurs u nauczycieli religii.     

Do 11 czerwca 2014 roku rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie wyników.       

Załącznik 1

1. Lotnisko Okęcie

2. Aleja Żwirki i Wigury

3. Sekretariat Episkopatu Polski

4. Pawiak

5. Pomnik Bohaterów Getta

6. Umschlagplatz

7. Kościół św. Stanisława Kostki i Grób ks. Jerzego Popiełuszki

8. Pomnik Poległych i Pomordowanych na Wschodzie

9. Katedra polowa Wojska Polskiego

10. Dom arcybiskupów warszawskich

11. Cerkiew greckokatolicka oo. bazylianów

12. Kościół oo. kapucynów

13. Archikatedra św. Jana Chrzciciela

14. Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

15. Zamek Królewski

16. Plac Zamkowy i kościół św. Anny

17. Teatr Wielki

18. Kościół Duszpasterstwa Środowisk Twórczych

19. Trakt Królewski

20. Pałac Prezydencki

21. Kościół Św. Krzyża

22. Plac Piłsudskiego

23. Grób Nieznanego Żołnierza

24. Kościół ewangelicko-augsburski Św. Trójcy

25. Kościół Wszystkich Świętych

26. Plac Defilad

27. Pomnik Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego

28. Parlament

29. Park Agrykola

30. Belweder

31. Nuncjatura Apostolska

32. Dom ss. urszulanek

33. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

34. Stadion X-lecia

35. Katedra warszawsko-praska

36. Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusowego

VIII Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy O Św. Maksymilianie Marii Kolbe

Za nami półfinał VIII Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie Marii Kolbe. Naszą szkołę reprezentowali Joanna Marszałek z klasy 4C i Rafał Perkowski z klasy 3C.

Młodzież odpowiadała na pytania dotyczące życia i działalności duszpasterskiej św. Maksymiliana Marii Kolbe oraz z Ewangelii według św. Mateusza. Najlepsi uczniowie z poszczególnych diecezji spotkają się na finale olimpiady  w Siedlcach. Na laureatów czekają indeksy na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na wybranym przez siebie kierunku studiów na Wydziale Nauk Społecznych, Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Wydziale Filozoficznym oraz Wydziale Teologicznym.

Młodzież do olimpiady przygotowała pani Joanna Tomaszewska. Gratujemy  uczniom sukcesu i zapraszamy do udziału w następnych edycjach olimpiady.

IX ogólnopolski konkurs papieski

Zapraszamy młodzież do wzięcia udziału w IX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego. Organizatorem konkursu jest Instytut Papieża Jana Pawła II i Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia N. M. P. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Jego Eminencja Kardynał Stanisław Dziwisz, Minister Edukacji Narodowej.

Zadaniem uczestników konkursu - uczniów szkół ponadgimnazjalnych  jest napisanie pracy na jeden z podanych tematów:

 1. Jan Paweł II pisał w encyklice Dives in misericordia, że desakralizacja przeradza się w dehumanizację. Przedstaw w formie reportażu swoje obserwacje na ten temat.
 2. Codziennie muszę wybierać! Między kulturą jedności i antysolidaryzmu – czyli z kim lub z czym powinniśmy być dzisiaj w relacji współczującej solidarności? Nawiąż do pism Jana Pawła II. 
 3. Co dzisiaj mówi mi encyklika Jana Pawła II Redemptor hominis?
 4. Kiedy życie zaczyna się i kiedy kończy? Czy potrafimy już odpowiedzieć na pytanie o granice ludzkiego życia? (na podstawie współczesnej myśli naukowej i rozważań Jana Pawła II).

Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmuje Pani Joanna Tomaszewska. Informacje szczegółowe oraz regulamin konkursu dostępne są u nauczycieli religii - B. Józefiak,  J. Tomaszewskiej, K. Serafin, ks. R. Kanieckiego.

Terminarz Konkursu:

 • Do 15 maja 2014 r. termin zgłoszenia przystąpienia do konkursu (w przypadku szkół robią to opiekunowie-nauczyciele).
 • Do 31 sierpnia 2014 r. należy nadsyłać prace konkursowe wraz z wypełnioną   kartą z danymi uczestnika.
 • 15 października 2014 r. zostaną podane wyniki konkursu.
 • 25 października 2014 r. uroczyste zakończenie konkursu i rozdanie nagród.