Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Konkursy

VI edycja filmowego konkursu historycznego Patria Nostra

Zapraszamy młodzież oraz nauczycieli do udziału w VI edycji filmowego konkursu historycznego
Patria Nostra

Konkurs Patria Nostra objęty jest patronatem:

 • Ministra Edukacji i Nauki
 • Ministra Spraw Zagranicznych
 • Ministra Rolnictwa
 • Instytutu Pamięci Narodowej
 • Marszałka Województwa Mazowieckiego
 • Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • oraz innych instytucji.

Nagrody:

 • NAGRODA GŁÓWNA wycieczki do Brukseli
 • NAGRODY FINANSOWE - spodziewamy się atrakcyjnych nagród  (w przypadku zakończonej już V edycji - nagrody finansowe miały  wartość 20.000 zł i zostały ufundowane przez MKIDN oraz NCK )
 • NAGRODY POZOSTAŁE - dla wszystkich uczestników konkursu

KONKURSY HISTORYCZNE


Zachęcamy Was, drodzy uczniowie, do udziału w konkursach, których celem jest promowanie postaw patriotycznych oraz popularyzowanie dorobku dwóch wielkich postaci historycznych jakimi niewątpliwie pozostają: Ignacy Jan Paderewski i Roman Dmowski.

I Ogólnopolski Konkurs „Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mżą stanu, mecenas sztuki i architektury”. Organizatorem konkursu jest Wielkopolski Kurator Oświaty wraz z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.

Konkurs obejmuje siedem tematów w tym:

 • Ignacy Jan Paderewski – Historyk – rozwiązanie testu (zadania różnorodne, trzy stopnie) konkursowego ze znajomości działalności politycznej, dyplomatycznej, jako męża stanu I filantropa
 • Ignacy Jan Paderewski – Kreator sztuki – wykonanie i prezentacja wizualnego dzieła artystycznego w formie plakatu będącego wynikiem inspiracji sylwetką, postawą i działalnością Ignacego Jana Paderewskiego. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 stycznia 2021 r.

IX Konkurs Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskimorganizatorem konkursu jest Fundacja Obowiązek Polski oraz Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Konkurs został objęty patronatem MEN. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu eseju związanego z tematem przewodnim konkursu „Odpowiedzialność za naród”. Prace można przesyłać do 7 stycznia 2021 r.

Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt przez dziennik elektroniczny lub aplikację TEAMS.

Anna Pieńkowska

Świąteczny konkurs Samorządu

Samorząd Uczniowski zaprasza do udziału w Świątecznym konkursie-„ Stwórz projekt Świętego Mikołaja” Prace nadsyłamy na adres samorządu samorząd.tab@ wp.pl do 17 stycznia 2021r. Czekają na Was nagrody. W skład komisji będą brali udział nauczyciele zawodowcy oraz Samorząd Uczniowski.