Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Konkursy

Konkurs na innowacje techniczne

Klasa 2c wygrała główną nagrodę w programie realizowanym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Nagrodzony został projekt innowacyjny „Ogród dla osób niepełnosprawnych i niedowidzących”.

Uczestnicy projektu i laureaci nagrody:

1. Kazimierczyk Bartłomiej

2. Kocur Amanda

3. Krassowski Daniel

4. Młynarczyk Mateusz

5. Rednowska Gabriela

6. Rowińska Klaudia

7. Strzałkowska Monika

8. Tarczyński Bartosz

Wyniki konkursu „DEUTSCHMEISTER”

WYNIKI KONKURSU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO „DEUTSCHMEISTER”

I miejsce - Barbara Smolińska 1C

II miejsce - Kinga Stępińska IVB

III miejsce - Marcin Kwiatkowski 3A

GRATULACJE !!!

Konkurs z języka niemieckiego - Deutschmeister

Zasady udziału w konkursie

  • Udział w konkursie jest dobrowolny.
  • Osoby chętne zgłaszają się do swoich nauczycieli języka niemieckiego – do 21 listopada (wtorek).
  • Konkurs podzielony jest na dwa etapy: pisemny i ustny.
  • W części pisemnej uczniowie rozwiązują test leksykalno-gramatyczny z dodatkowym zadaniem na czytaniem ze zrozumieniem, na poziomie średniozaawansowanym.
  • W części ustnej bierze udział 5 osób z najwyższym wynikiem z części pisemnej. Część ustna składa się z dwóch zadań: opisu obrazka oraz odpowiedzi na wylosowane pytanie.
  • Wypowiedź uczniów w części ustnej będzie oceniana pod względem bogactwa słownictwa, zakresu używanych struktur gramatycznych i merytoryki wypowiedzi.

 

Terminarz

Część pisemna konkursu odbędzie się 24 listopada (piątek) o godz. 9.45 (trzecia godzina lekcyjna) i trwać będzie 45 minut. Część ustna dla 5 osób, które uzyskały najwięcej punktów z części pisemnej, odbędzie się 2 grudnia o godz. 9.45 (Sala zostanie podana w terminie późniejszym)

 

Informacje ogólne

Wyniki 5 osób, które zdobędą największą liczbę punktów z części pisemnej konkursu wraz z zagadnieniami na część ustną zostaną opublikowane na stronie szkoły .

Nagrodzone zostaną trzy osoby z najwyższym wynikiem.

 

Część ustna składać się będzie z opisu obrazka oraz odpowiedzi na pytanie z zakresu:

1. Mensch.

2. Wohnen

3. Schule.

4. Familie.

5. Sport.

6. Essen.

Nauczyciele języka niemieckiego w TAB

GRA MIEJSKA

 Zapraszamy uczniów  TAB
 
do udziału w wydarzeniu: 

 GRA MIEJSKA

„Gotyk na Starym Mieście” 

 13 czerwca 2017 r.
godz. 12.00 – 14.00
drużyny 4-osobowe

  

potrzebne:
aparaty fotograficzne lub telefony z funkcją fotografowania
oraz kabelki USB
zapewniamy:
wykład na temat gotyku, przybory do szkicowania,
wyborną zabawę, nagrody za udział w grze

  

liczba miejsc ograniczona
 zgłoszenia przyjmują:
 Ewa Nagaj-Kirejczyk i Monika Rudzińska
do dnia 6 czerwca 2017 r.

REGULAMIN [PDF]

Wyniki konkursu Masters of English 2017

4 kwietnia odbył się drugi i ostatni etap konkursu Masters of English. Uczniowie wzięli udział w części ustnej konkursu i poradzili sobie naprawdę bardzo dobrze.

Poniżej przedstawiamy listę zwycięzców konkursu Masters of English 2017:

I miejsce - Filip Dapkun kl.4D

II miejsce - Sophia Kraev kl.3A

III miejsce - Maciej Wójcik kl.2B

Zwycięzcom gratulujemy!