Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Konkursy

VII Edycja Olimpiady Przedsiębiorczości

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w zawodach. Tegoroczne hasło przewodnie Olimpiady brzmi: „Społeczna odpowiedzialność biznesu”.

Eliminacje szkolne odbędą się 1 grudnia 2011 r., zawody okręgowe w marcu, a finał w kwietniu 2012 r.

Zapraszamy do zapoznania się, na stronie internetowej www.olimpiada.edu.pl, z informacjami dotyczącymi nowej edycji Olimpiady (listą nagród, regulaminem, programem i terminarzem zawodów) oraz materiałami wspomagającymi przygotowania do zawodów (m.in. platformą e-learningową i testami z poprzednich edycji z komentarzami ekspertów).

Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się do Szkolnego Opiekuna Zawodników Olimpiady Przedsiębiorczości – Pani Magdaleny Ejzel.

Szkolna internetowa gra giełdowa - Rekiny Przedsiębiorczości

Uczniowie naszej szkoły wykazują duże zainteresowanie rynkiem papierów wartościowych w Polsce. Udział w wirtualnej grze giełdowej zgłosiło jedenaście 3-4 osobowych zespołów. Opiekunami Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej są: Pani Magdalena Ejzel nauczyciel Podstaw przedsiębiorczości oraz Pan Piotr Żabka nauczyciel Technologii informacyjnej.

 


Rekiny przedsiębiorczości to nowoczesny projekt edukacyjny dla uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, realizowany przez Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego
i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na który składa się Szkolna Internetowa Gra Giełdowa oraz kurs e-learningowy sigg.edu.pl.

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa od praktycznej strony uczy młodych ludzi inwestowania na giełdzie, analizowania sytuacji na rynkach, podejmowania decyzji i pracy w grupie. Dzięki dostępowi do giełdowego systemu transakcyjnego, zespoły uczestniczące w Grze (3-4 uczniów pod opieką nauczyciela) mogą zainwestować wirtualne 100 000 zł w akcje spółek notowanych na warszawskim parkiecie.

Wszystkim zespołom życzymy sukcesów w budowaniu optymalnego portfela inwestycyjnego.
Powodzenia!!!

Konkurs wiedzy o Berlinie

Konkurs polega na opracowaniu przez drużynę tematu „Warszawa – Berlin. Miasta
partnerskie. Przeszłość. Teraźniejszość. Przyszłość”
(do wyboru):

- pracy w formie literackiej - poezja (do pięciu utworów), esej, wspomnienie,
reportaż, felieton, opowiadanie, rozprawka, itp. (do dziesięciu stron maszynopisu –
czcionka 12);
- pracy w formie plastycznej - malarstwo, rysunek, grafika, formy przestrzenne,
(wymiary prac dowolne, górna granica prac malarskich 70x100 cm); do pracy należy
dołączyć· informację zawierającą intencję twórczą i jej związek z hasłem Konkursu;
- pracy w formie filmu; do pracy należy dołączyć· informację zawierającą intencję
twórczą i jej związek z hasłem Konkursu; (film do 15 min, dostarczony na płycie
DVD)
- pracy w formie pisemnej - relacja, opis przedsięwzięcia, inicjatywy, programu,
scenariusza imprezy itp. zrealizowanej w szkole, placówce opiekuńczo –
wychowawczej, domu kultury, świetlicy, w środowisku lokalnym, który wiązał się
z tematem Konkursu.

Termin oddania prac do 27.04.2011 (środa).

Szczegółowe informacje u nauczycieli języka niemieckiego.

Masters of English 2011

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie językowym "Masters of English".

Konkurs odbędzie się w środę 13 kwietnia 2011 roku o godz. 10.50 (na 4 lekcji) sala nr 1.

Konkurs składa się z dwóch części:

Część pisemna: wiedzę leksykalno – gramatyczną oraz umiejętność czytania i słuchania.

Część ustna: dotyczy 10 osób, które zdobyły największą liczbę punktów w części pisemnej. Zagadnienia na część ustną będą podane po ogłoszeniu wyników części I.
Część ustna odbędzie się 15 kwietnia (piątek) godz. 11:00 (na 4 lekcji).

Chętni zgłaszają się do Pani M. Bojanowskiej lub A. Starszuk, bądź do swojego nauczyciela języka angielskiego do 5.04.2011 roku.

Ogłoszenie do pobrania.

 

Malowanie Angielskiej Literatury

Zapraszamy do udziału w konkursie "Malowanie Angielskie Literatury", który odbędzie się odbędzie się w Technikum Architektoniczno – Budowlanym im. S. Noakowskiego, ul. Przyrynek 9 w dniu 28.03.2011.

Konkurs polega na przygotowaniu plakatu inspirowanego fragmentem literatury angielskiej w języku angielskim (dostęp do źródeł w trakcie konkursu zapewnia organizator), uczniowie mogą korzystać ze słowników. Każdy uczestnik przygotowuje jeden plakat. Czas przygotowania plakatu wynosi 120 minut (podstawowe materiały zapewnia organizator).

Do udziału w konkursie zapraszamy również uczniów innych szkół ponad gimnazjalnych. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczestników.

Ogłoszenie.

Regulamin Konkursu.

Chopin Malowany Słowem

W związku z dobiegającymi już końca obchodami Roku Chopinowskieg0 Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych im. S.Noakowskiego organizuje konkurs skierowany do uczniów warszawskich szkół ponadgimnazjalnych:„Chopin malowany słowem”, który odbędzie się 06.12.2010 r. w siedzibie naszej szkoły, tj. ul. Przyrynek 9, sala nr 1, w godzinach 11.00-13.00. Poprawnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy wysłać faxem do dnia 30.11. 2010r.


Zadanie uczestników polega na przygotowaniu plakatu inspirowanego muzyką Fryderyka Chopina oraz poezją związaną z kompozytorem. Niezbędne materiały zapewni organizator, należy jednak zaznaczyć w zgłoszeniu technikę, jaką będzie posługiwał się uczeń. Szczegóły oraz karta zgłoszenia dostępne są w załącznikach. Ewentualne pytania proszę kierować do koordynatora konkursu: p.Marta Rafka.

CHOPIN MALOWANY SŁOWEM - ogłoszenie

REGULAMIN KONKURSU