Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Konkursy

Malowanie Angielskiej Literatury

Zapraszamy do udziału w konkursie "Malowanie Angielskie Literatury", który odbędzie się odbędzie się w Technikum Architektoniczno – Budowlanym im. S. Noakowskiego, ul. Przyrynek 9 w dniu 28.03.2011.

Konkurs polega na przygotowaniu plakatu inspirowanego fragmentem literatury angielskiej w języku angielskim (dostęp do źródeł w trakcie konkursu zapewnia organizator), uczniowie mogą korzystać ze słowników. Każdy uczestnik przygotowuje jeden plakat. Czas przygotowania plakatu wynosi 120 minut (podstawowe materiały zapewnia organizator).

Do udziału w konkursie zapraszamy również uczniów innych szkół ponad gimnazjalnych. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczestników.

Ogłoszenie.

Regulamin Konkursu.

Chopin Malowany Słowem

W związku z dobiegającymi już końca obchodami Roku Chopinowskieg0 Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych im. S.Noakowskiego organizuje konkurs skierowany do uczniów warszawskich szkół ponadgimnazjalnych:„Chopin malowany słowem”, który odbędzie się 06.12.2010 r. w siedzibie naszej szkoły, tj. ul. Przyrynek 9, sala nr 1, w godzinach 11.00-13.00. Poprawnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy wysłać faxem do dnia 30.11. 2010r.


Zadanie uczestników polega na przygotowaniu plakatu inspirowanego muzyką Fryderyka Chopina oraz poezją związaną z kompozytorem. Niezbędne materiały zapewni organizator, należy jednak zaznaczyć w zgłoszeniu technikę, jaką będzie posługiwał się uczeń. Szczegóły oraz karta zgłoszenia dostępne są w załącznikach. Ewentualne pytania proszę kierować do koordynatora konkursu: p.Marta Rafka.

CHOPIN MALOWANY SŁOWEM - ogłoszenie

REGULAMIN KONKURSU