Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego