Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Doradztwo Zawodowe, Pedagog, Psycholog

Agenda spotkania [PDF]

 


 

 Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów
na konsultacje indywidualne/zbiorowe w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego

 Konsultacje będą obywały się w dwóch terminach:
- w poniedziałek w godz. 15:15 - 16:00  sala nr 61
- oraz innego dnia tygodnia uwzględniając plan lekcji zainteresowanych uczniów

Drodzy Uczniowie, w celu umówienia proszę o kontakt osobisty lub przez dziennik elektroniczny.

Magdalena Ejzel
szkolny doradca zawodowy

 


 

Plan pracy wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2019/2020 [PDF] 

Realizowane projekty w ramach doradztwa zawodowego i kształtowania postaw przedsiębiorczych w roku szkolnym 2019/2020 [PDF]

 

Pedagodzy szkolni czekają na Ciebie  i Twoich  Rodziców:

mgr Maryla Brzoska

Poniedziałek 8:00 - 14:00
Wtorek 11:00 - 16:00
Środa 13:00 - 17:00
Czwartek 8:00 - 13:00
Piątek 11:00 - 16:00

mgr Zofia Klosko

Poniedziałek 12:00 - 17:00
Wtorek 8:00 - 13:00
Środa 8:00 - 13:00
Czwartek 11:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 13:00

Zwróć się do pedagoga lub psychologa szkolnego gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
 • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Pedagog i psycholog organizuje w szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka.

 

Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 12 

ul. Dzielna 1a, 00-162 Warszawa
tel. 22 636 66 99
fax. 22 636 91 99
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia Poradni:
poniedziałek - piątek 8:00 – 19:00
sobota 9:00 – 14:00

Zapisy osobiście lub telefonicznie

Psycholog opiekujący się uczniami TAB p. Wioletta Wojciechowska

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 12 można dokonać:

 1. Diagnozy indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz zbadać możliwości psychofizyczne uczniów.
 2. Diagnozy zainteresowań i predyspozycji zawodowych.
 3. Diagnozy sytuacji wychowawczych w szkole i rodzinie.

W Poradni wykonywane są badania diagnostyczne uczniów, których opiekunowie prawni starają się o orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia do nauczania indywidualnego ( dla uczniów, których stan zdrowia znacznie utrudnia bądź uniemożliwia naukę w szkole )

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 • terapia pedagogiczna w zakresie trudności w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysortografia, dysgrafia),
 • terapia pedagogiczna dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki,
 • „terapia ręki” (zajęcia usprawniające grafomotorycznie),
 • terapia logopedyczna,
 • pomoc dzieciom i młodzieży w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych (psychoterapia indywidualna dla dzieci i młodzieży),
 • pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
 • zajęcia socjoterapeutyczne z elementami ART,
 • zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży: zajęcia adaptacyjne, warsztaty antystresowe, trening myślenia twórczego , techniki efektywnego uczenia się
 • interwencje kryzysowe. 

 Wspomaganie wychowawczej  i edukacyjnej funkcji rodziny

 • porady i konsultacje,
 • rozmowy terapeutyczne,
 • prelekcje i warsztaty:
 • zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców - trening umiejętności wychowawczych, zasady efektywnego komunikowania się.