3d
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 j.hiszpanski-1/2 Ed 47
j.angielski-2/2 BI 76
prac.kosz.i-1/2 ŁZ 40
prac.kosz.i-2/2 TS 42
tech.bud. UD 57 j.angielski-1/2 Al 70
j.hiszpanski-2/2 Ed 47
prac.dok.pr.-1/2 ŁM 71
prac.dok.pr.-2/2 RM 74
2 8:50- 9:35 r_matematyka GD 66 prac.kosz.i-1/2 ŁZ 40
prac.kosz.i-2/2 TS 42
tech.bud. UD 57 d.gosp.w bud EM 61 prac.dok.pr.-1/2 ŁM 71
prac.dok.pr.-2/2 RM 74
3 9:45-10:30 matematyka GD 66 j.hiszpanski-1/2 Ed 47
j.angielski-2/2 BI 76
konstr.bud. sB 67 j.polski IP 46 r_fizyka Ko 78
4 10:45-11:30 zaj.wych EM 61 wf-1/2 PO 2
wf-2/2 KS S2
Prac.org.rob-1/2 RM 42
Prac.org.rob-2/2 sB 67
j.polski IP 46 u_hist.i sp. AR 48
5 11:40-12:25 konstr.bud. sB 67 konstr.bud. sB 67 org.rob.bud. UD 1 r_matematyka GD 66 matematyka GD 66
6 12:40-13:25 r_fizyka Ko 78 org.rob.bud. UD 77 j.polski IP 46 wf-1/2 PO S1a
wf-2/2 KS S1
eks.ob.bud. AC 38
7 13:30-14:15 tech.bud. UD 57 org.rob.bud. UD 77 religia-1/1 BJ 40 wf-1/2 PO S1a
wf-2/2 KS S1
 
8 14:25-15:10   j.angielski-1/2 Al 70
j.hiszpanski-2/2 Ed 47
religia-1/1 BJ 40 eks.ob.bud. AC 74  
Obowiązuje od: 2018-01-14
Drukuj plan
wygenerowano 2019-01-15
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum