2a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 wf-1/2 #W2d S1a
wf-2/2 MD S1
       
1 8:00- 8:45 wf-1/2 #W2d S1a
wf-2/2 MD S1
wod.i.kan. MP 2 ogrzewanie GG 38 CKP u_hist.i sp. KW 48
2 8:50- 9:35 zaj.wych SA 46 Pr.odn.źr.en DM 62 religia-2/2 JT 3 CKP d.gosp.w bud EM 61
3 9:45-10:30 matematyka GD 59 j.angielski-1/2 SA 47
prac.dok.pro-2/2 DM 72
religia-2/2 JT 3 CKP prac.dok.pro-1/2 DM 42
j.angielski-2/2 SA 47
4 10:45-11:30 r_fizyka KE 78 matematyka GD 62 Pr.odn.źr.en DM 62 CKP j.angielski-1/2 SA 47
prac.dok.pro-2/2 DM 42
5 11:40-12:25 j.niemiecki-1/2 SN 17
prac.kosz.i-2/2 KG 40
wf-1/2 #W2d S2
wf-2/2 MD S1
sieci.i.ins. DM 62 CKP ogrzewanie GG 67
6 12:40-13:25 wod.i.kan. MP 67 prac.dok.pro-1/2 DM 72
j.angielski-2/2 SA 47
r_fizyka KE 78 CKP j.polski WI 1
7 13:30-14:15 prac.kosz.i-1/2 KG 72
j.niemiecki-2/2 SN 58
przedsięb. EM 61 r_matematyka GD 66 CKP j.polski WI 1
8 14:25-15:10   j.polski WI 1 matematyka GD 66 CKP sieci.i.ins. DM 74
Obowiązuje od: 2018-05-21
Drukuj plan
wygenerowano 2018-05-17
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum