1 język polski
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 JT 1c-1/2 religia
ŁT 2b j.polski
ŁT 2c j.polski
ŁT 1c j.polski
Go 1e inst.bud.
2 8:50- 9:35 JT 1c-1/2 religia
ŁT 2b j.polski
ŁT 2a j.polski
ŁT 1c j.polski
Go 1b inst.bud.
3 9:45-10:30 JT 2b-1/1 religia
Go 3a wod.i.kan.
ŁT 2a j.polski
ŁT 4f j.polski
ŁT 3c j.polski
4 10:45-11:30 JT 2b-1/1 religia
Go 1a sieci.i.ins.
UD 3e tech.bud.
AK 4c r_fizyka
ŁT 4f j.polski
5 11:40-12:25 RM 2b org.rob.bud.
ŁT 2a j.polski
UD 3d org.rob.bud.
AK 2d r_fizyka
ŁT 1b j.polski
6 12:40-13:25 ŁT 3c j.polski
ŁT 1c j.polski
ŁT 4f j.polski
Pi 1a historia
ŁT 1b j.polski
7 13:30-14:15 ŁT 3c j.polski
ŁT 2c j.polski
ŁT 4f j.polski
Pi 1a historia
ŁT 2b j.polski
8 14:25-15:10   ŁT 2c j.polski
ŁT 1b j.polski
Pi 3a u_hist.i sp.
ŁT 2a zaj.wych
Obowiązuje od: 2018-01-14
Drukuj plan
wygenerowano 2019-01-15
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum