Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Wakacyjny plener w Toruniu w ramach Sobotnich Warsztatów