Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Obowiązkowe zajęcia  edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do Technikum Architektoniczno – Budowlanego im. S. Noakowskiego w Warszawie:

  • język polski
  • matematyka
  • informatyka
  • fizyka lub geografia (punktowana ocena wyższa)

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa mazowieckiego, na rok szkolny 2022/2023

Plan naboru na rok szkolny 2022/2023

Klasa/specjalizacja

Liczba oddziałów

Liczba uczniów

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu

Języki obce

1a – Technik inżynierii sanitarnej

Specjalizacja: Innowacyjne systemy i rozwiązania w inżynierii środowiska

1

32

matematyka, geografia

język angielski, język niemiecki, język niemiecki zawodowy

1b – technik budownictwa

Specjalizacja: Architektura wnętrz

1

32

matematyka, fizyka

język angielski, język niemiecki, język angielski zawodowy

1c- technik budownictwa

Specjalizacja: Politechniczna - projektowanie konstrukcyjne

1

32

matematyka, fizyka

język angielski, język niemiecki, język angielski zawodowy

1d – technik budownictwa

Specjalizacja: Budownictwo innowacyjne

1

32

matematyka, fizyka

język angielski, język hiszpański, język angielski zawodowy

1e – technik budownictwa

Specjalizacja: Budownictwo pasywne
i energooszczędne

1

32

matematyka, geografia

język angielski, język niemiecki, język niemiecki zawodowy

1f- technik budownictwa

Specjalizacja: Nowoczesne technologie w projektowaniu i wykonawstwie

1

32

matematyka, fizyka

język angielski, język hiszpański, język angielski zawodowy

1g – technik budownictwa

Specjalizacja: Architektoniczna - projektowanie i kompozycja

1

32

matematyka, geografia

Język angielski, język niemiecki, język angielski zawodowy

Zasady rekrutacji do klas I w Technikum Architektoniczno-Budowlanym na rok szkolny 2022/23