Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

II Warszawska Konferencja Samorządów Uczniowskich

Przedstawiciele samorządu uczniowskiego TAB-u uczestniczyli  w II Warszawskiej Konferencji Samorządów Uczniowskich zorganizowana przez Młodzieżową Radę m. st. Warszawy.

Spotkanie odbyło się 13 kwietnia 2016 r. w kinie Atlantic. Konferencja przeznaczona była dla członków samorządów szkolnych i miała na celu zebranie informacji na temat ich działania w warszawskich szkołach, wymianę pomysłów na działanie między samorządami, aktywizację młodzieży oraz przybliżenie idei Młodzieżowych Rad. W ramach konferencji uczniowie brali udział w warsztatach tematycznych.