Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Akcja Bookcrossing - Konkurs!!!

Ogłaszamy konkurs na plakat i hasło promujące czytelnictwo oraz akcję bookcrossingu

Lubisz czytać? Zachęć do tego innych, zaprojektuj plakat, wymyśl hasło!

Regulamin konkursu:

1. W konkursie mogą wziąć udział jedno- lub dwuosobowe zespoły.
2. Celem konkursu jest przygotowanie plakatu z hasłem promującym czytelnictwo.
3. Technika dowolna, format A3.
5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie plakatu przez organizatorów konkursu (ekspozycja plakatów na terenie szkoły).
6. Decyzja jury jest ostateczna i zostanie ogłoszona 10.02.2017r.

Prace prosimy składać do 08.02.2017 r. (środa) u p. Marty Rafki (sala nr 1).

Samorząd Uczniowski