Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Np. +

„Nieprzygotowanie +” które można zdobyć za szczególne osiągnięcia i uczestnictwo w życiu szkoły. W nagrodę otrzymać można blankiet upoważniający do zwolnienia z pracy z każdego przedmiotu. Blankiet zgłaszamy nauczycielowi przed lub w trakcie sprawdzania listy obecności. Jest on jednorazowego użytku na dowolnym przedmiocie.

Z czego zwalnia:

1. Pracy domowej|
2. Niezapowiedzianej kartkówki 
3. Odpowiedzi ustnej
4. Przygotowania do lekcji 

Z czego nie zwalnia:

1. Sprawdziany
2. Zapowiedziane kartkówki
3. Prac terminowych np.(wypracowania, prace kosztorysowe itd.)
4. Prac na lekcji

Samorząd Uczniowski