Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Kiermasz Książek

Dnia 15.09.2017r. (piątek) odbędzie się kiermasz książek. Książki będą sprzedawane na każdej przerwie na parterze przy głównym wejściu (pod schodami przy ksero). 

Uczniowie chcący sprzedać książki:

Samorząd Uczniowski zbiera książki na długich przerwach (po 3lekcji i po 5lekcji) od czwartku do wtorku (07-12.09.2017r.) przy ksero na parterze.

Prosimy aby:

    • książki były podpisane ołówkiem na pierwszej stronie: imię, nazwisko, klasa

    • w książce znajdowała się kartka z następującymi informacjami: imię i nazwisko, klasa, tytuły wszystkich oddawanych  książek i proponowane ceny (ceny będą ujednolicone dla każdego podręcznika).

 

Absolwenci chcący sprzedać książki:

Samorząd Uczniowski zbiera książki od absolwentów dnia 12.09.2017r. (wtorek) na długich przerwach (po 3 lekcji i po 5 lekcji) przy ksero na parterze.

Prosimy aby:

    • książki były podpisane ołówkiem na pierwszej stronie: imię, nazwisko, telefon komórkowy

    • w książce znajdowała się kartka z następującymi informacjami: imię i nazwisko, telefon, tytuły wszystkich oddawanych  książek i proponowane ceny (ceny będą ujednolicone dla każdego podręcznika)

 

Książki nie podpisane i bez kartek nie będą przyjmowane !!!

                                                                                                                                                  Samorząd Uczniowski