Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Regulamin Dnia Zakochanego Przebierańca

  1. Akcja odbywa się w Technikum Architektoniczno-Budowlanym im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie przy ul. Przyrynek 9 w dniu 14.02.2018r. przez cały dzień.
  2. Każdy uczeń ma możliwość dobrania się w parę z osobą ze swojej klasy.
  3. 2-osobowe zespoły ubierają się tego dnia w takie same bądź podobne stroje. Celem jest wyróżnienie się wyglądem i strojem.
  4. W akcji liczy się kreatywność i pomysłowość uczniów.
  5. Każda osoba w zespole musi posiadać serce przypięte do ubrań, np. papierowe, przypięte agrafką z wypisanym imieniem drugiej osoby z zespołu.
  6. Osoby, które biorą udział w akcji są zwolnione z pisania niezapowiedzianych kartkówek i odpowiedzi ustnych z każdego przedmiotu.
  7. Bluza szkolna nie zalicza się jako strój biorący udział w akcji.

 

Samorząd Uczniowski