Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Specjalizacje

 

Klasy kształcone we współpracy z firmą Atlas. Rozszerzony program nauczania z zakresu projektowania architektoniczno-budowlanego.

 

Klasa objęta patronatem firmy Veolia Energia Warszawa S.A. Rozszerzony program nauczania z zakresu odnawialnych źródeł energii.