Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Specjalizacje

 

Klasy kształcone we współpracy z firmą Atlas oraz Warbud S.A., ponadto z Politechniką Warszawską, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania. Poszerzony program nauczania z zakresu projektowania architektoniczno-budowlanego.

 

Klasa objęta patronatem firmy Veolia Energia Warszawa S.A. Poszerzony program nauczania z zakresu odnawialnych źródeł energii. Klasa kształcona we współpracy z  Politechniką Warszawską oraz Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego.