Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Specjalizacje

 

Klasy kształcone we współpracy z firmą Atlas. Rozszerzony program nauczania z zakresu projektowania architektoniczno-budowlanego.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik budownictwa:

BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych;

BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Kandydat powinien wykazać się odpowiednim stanem zdrowia potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim od lekarza medycyny pracy.

 

Klasa objęta patronatem firmy Veolia Energia Warszawa S.A. Rozszerzony program nauczania z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik inżynierii sanitarnej:

BD.05. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych;

BD.22. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

Kandydat powinien wykazać się odpowiednim stanem zdrowia potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim od lekarza medycyny pracy.