Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Sport

Turniej w piłkę siatkową mężczyzn 2014

Turniej w piłkę siatkową mężczyzn 2014

 

FAZA GRUPOWA

  GRUPA A

 1a, 1d, 2a, 2c

   GRUPA B

 2f, 3d, 3e, 4d

   GRUPA C

 2e, 3c, 4as, 4c

   GRUPA D

 1f, 2b, 3a     

    2c : 1a    

2 : 0

25 : 19

25 : 19

    2c : 1d    

0 : 2

23 : 25

20 : 25

3e : 3d

2 : 1

21 : 25

25 : 15

15 : 9

 3e : 2f

2 : 0

25 : 22

26 : 24

2e : 3c

2 : 1

15 : 25

25 : 23

15 : 11

 2e : 4c

0 : 2

23 : 25

21 : 25

    2b : 1f     

2 : 0

25 : 18

25 : 17

 2b : 3a

0 : 2

19 : 25

15 : 25

 

1d : 2a

2 : 1

23 : 25

25 : 21

15 : 11

1a : 2a

0 : 2

21 : 25

15 : 25

2f : 4d

0 : 2

15 : 25

20 : 25

 3d : 4d

0 : 2

0 : 25

0 : 25

VO

4c : 4as

0 : 2

10 : 25

20 : 25

3c : 4as

1 : 2

25 : 19

14 : 25

6 : 15

 1f : 3a

0 : 2

23 : 25

23 : 25

 

_______ 

 Miejsce:        Zespół nr.:

1. 1d                           1

2. 2a                           2

3. 2c

4. 1a

  Miejsce:        Zespół nr.:

1. 4d                           3

2. 3e                           4

3. 3d

4. 2f

  Miejsce:        Zespół nr.:

1. 4as                         5

2. 4c                           6

3. 2e

4. 3c

  Miejsce:        Zespół nr.:

1. 3a                           7

2. 2b                           8

3. 1f

FAZA FINAŁOWA

1 : 6      1d - 4c              

0 : 2

22 : 25

19 : 25 

2 : 5       2a - 4as            

0 : 2

 20 : 25

17 : 25

3 : 8       4d - 2b              

0 : 2

0 : 25

0 : 25

VO

4 : 7       3e - 3a              

1 : 2

25 : 18

20 : 25

13 : 15

1 lub 6 : 3 lub 8        4c - 2b                                 

2 : 0

25 : 13

25 : 12

 2 lub 5 : 4 lub 7      4as - 3a                                   

2 : 0

25 : 15

25 : 16

MECZ O 3 MIEJSCE

2b - 3a

1 : 2

17 : 25

25 : 14

14 : 16

 MECZ O 1 MIEJSCE

  4c - 4as

0 : 3

18 : 25

13 : 25

20 : 25

 

4d Mistrzem TAB Trio Basket

W rozgrywanym po raz pierwszy turnieju TAB Trio Basket zwyciężyli chłopcy z klasy 4d.

 

Rozgrywki grupowe odbyły się 11 lutego. Do rywalizacji przystąpiło 9 klas: 1d, 1e, 1f, 2c, 3a,  3c, 4b, 4c, 4d.

Do fazy finałowej, która została rozegrana 18 marca, awansowało 5 najlepszych zespołów. Całe zawody

wygrała klasa 4d, która zwyciężyła bezsprzecznie we wszystkich rozegranych meczach. Drugie miejsce

w turnieju zdobyła klasa 4c. Najniższe miejsce na pudle zajęła klasa 4b. Tuż za podium znalazła się klasa

1f, natomiast na piątym miejscu fazę finałową zakończyła klasa 1d.

 

Już za rok w marcu będzie okazja do rewanżu.

Łukasz Pawelec

Zwolnienia lekarskie z wychowania fizycznego

Zasady zwalniania uczniów z ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie orzeczenia lekarskiego

Uczeń może być zwolniony z ćwiczeń częściowo lub na stałe.

Decyzję o zwolnieniu ucznia z ćwiczeń podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie przedłożonego podania rodziców ucznia wraz z orzeczeniem lekarskim, w którym muszą znajdować się następujące dane:

 • wyraźna pieczęć przychodni, w której zostało wydane zaświadczenie,
 • imię i nazwisko ucznia,
 • pesel ucznia,
 • adres zamieszkania ucznia,
 • orzeczenie lekarza:

o zwolnieniu ze wszystkich ćwiczeń

lub o zwolnieniu ucznia tylko z niektórych ćwiczeń - w tym przypadku lekarz ma obowiązek napisać, jakich ćwiczeń uczeń nie może wykonywać, np. biegi i skoki, pływanie itd.,

 • okres, na który zostaje wydane zwolnieni z ćwiczeń,
 • wyraźna pieczęć lekarza (wraz z numerem statystycznym) oraz podpis lekarza wydającego zaświadczenie,
 • data wydania zaświadczenia.

Termin składania podania to:

 • w pierwszym półroczu do dn. 30 września,
 • w drugim półroczu do dnia 28 lutego,
 • w nagłych sytuacjach - w ciągu jednego tygodnia od daty jego otrzymania.

W przypadku niezastosowania się do powyższych terminów, uczniowi obniża się ocenę z zachowania jak również może być nieklasyfikowany z przedmiotu wychowanie fizyczne.

Uczniowie, którzy nie mogą ćwiczyć z powodu krótkotrwałej choroby mają obowiązek niezwłocznie dostarczyć usprawiedliwienie od rodziców w Dzienniczku Ucznia. Usprawiedliwienia na kartkach nie będą przyjmowane.

Poniżej znajdują się wzory podań o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego.

Podanie o zwolnienie z ćwiczeń.pdf

Podanie o zwolnienie z niektórych ćwiczeń.pdf