Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Sport

4d Mistrzem TAB Trio Basket

W rozgrywanym po raz pierwszy turnieju TAB Trio Basket zwyciężyli chłopcy z klasy 4d.

 

Rozgrywki grupowe odbyły się 11 lutego. Do rywalizacji przystąpiło 9 klas: 1d, 1e, 1f, 2c, 3a,  3c, 4b, 4c, 4d.

Do fazy finałowej, która została rozegrana 18 marca, awansowało 5 najlepszych zespołów. Całe zawody

wygrała klasa 4d, która zwyciężyła bezsprzecznie we wszystkich rozegranych meczach. Drugie miejsce

w turnieju zdobyła klasa 4c. Najniższe miejsce na pudle zajęła klasa 4b. Tuż za podium znalazła się klasa

1f, natomiast na piątym miejscu fazę finałową zakończyła klasa 1d.

 

Już za rok w marcu będzie okazja do rewanżu.

Łukasz Pawelec

Zwolnienia lekarskie z wychowania fizycznego

Zasady zwalniania uczniów z ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie orzeczenia lekarskiego

Uczeń może być zwolniony z ćwiczeń częściowo lub na stałe.

Decyzję o zwolnieniu ucznia z ćwiczeń podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie przedłożonego podania rodziców ucznia wraz z orzeczeniem lekarskim, w którym muszą znajdować się następujące dane:

 • wyraźna pieczęć przychodni, w której zostało wydane zaświadczenie,
 • imię i nazwisko ucznia,
 • pesel ucznia,
 • adres zamieszkania ucznia,
 • orzeczenie lekarza:

o zwolnieniu ze wszystkich ćwiczeń

lub o zwolnieniu ucznia tylko z niektórych ćwiczeń - w tym przypadku lekarz ma obowiązek napisać, jakich ćwiczeń uczeń nie może wykonywać, np. biegi i skoki, pływanie itd.,

 • okres, na który zostaje wydane zwolnieni z ćwiczeń,
 • wyraźna pieczęć lekarza (wraz z numerem statystycznym) oraz podpis lekarza wydającego zaświadczenie,
 • data wydania zaświadczenia.

Termin składania podania to:

 • w pierwszym półroczu do dn. 30 września,
 • w drugim półroczu do dnia 28 lutego,
 • w nagłych sytuacjach - w ciągu jednego tygodnia od daty jego otrzymania.

W przypadku niezastosowania się do powyższych terminów, uczniowi obniża się ocenę z zachowania jak również może być nieklasyfikowany z przedmiotu wychowanie fizyczne.

Uczniowie, którzy nie mogą ćwiczyć z powodu krótkotrwałej choroby mają obowiązek niezwłocznie dostarczyć usprawiedliwienie od rodziców w Dzienniczku Ucznia. Usprawiedliwienia na kartkach nie będą przyjmowane.

Poniżej znajdują się wzory podań o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego.

Podanie o zwolnienie z ćwiczeń.pdf

Podanie o zwolnienie z niektórych ćwiczeń.pdf