Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Aktualności

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Architektoniczno-Budowlane im. S. Noakowskiego w Warszawie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”.

PRÓBNA MATURA - ZMIANA !!!

 

Uwaga!

Fizyka i geografia - uczniowie przychodzą na 8:30 sala 35

Anna Pieńkowska

Ogłoszenie szkolnego koła literackiego !!!

Drodzy Uczniowie!

Redakcja gazetki szkolnego koła literackiego ogłasza nabór tekstów artystycznych oraz naukowych do najnowszego numeru pisma. Chcemy, aby najbliższe wydanie przypominało barokową sylwę (silva rerum – łac. „las rzeczy”). Zapraszamy do przesyłania twórczości literackiej i artystycznej wszelkiego rodzaju – od poezji, przez dramat po prozę. Jednocześnie zachęcamy do podzielenia się z nami swoimi tekstami naukowymi oraz wszelkimi grafikami.

Wytyczne edytorskie: Czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5. Tytuły publikacji w tekście głównym i w przypisach pisane kursywą. Krótkie cytaty umieszczane w cudzysłowie, dłuższe w wydzielonych akapitach mniejszą czcionką (10 punktów). Przypisy dolne zapisywane czcionką 10 punktów.

Grafiki prosimy zapisywać w plikach JPG.

Na Wasze teksty i grafiki czekamy do 15 grudnia.

Materiały prosimy przesyłać na adres e-mail: gazetkatab1927 @gmail.com

Wszystkie osoby, których teksty i grafiki znajdą się w najnowszym numerze gazetki szkolnego koła literackiego, otrzymają upominek od redakcji. Wszyscy uczniowie, którzy prześlą materiały, zostaną docenieni pozytywną uwagą w dzienniku. W razie pytań zapraszamy do kontaktu mailowego. 

UWAGA!!!

 
W dniach 19.11.2019 r.-22.11.2019r. odbędzie się w naszej szkole próbny egzamin maturalny.

Harmonogram znajduje się na tablicy ogłoszeń przy sali 46.

48. Warszawska Jesień Poezji

W dniach 8, 10 i 11 października 2019r. w naszej szkole odbyły się lekcje poetyckie w ramach 48. Warszawskiej Jesieni Poezji "… Czeladnicy u Kochanowskiego.. ".  Nasi goście - Poeci i Literaci spotkali się z klasami: 3E, 1A, 3A, 3D. Lekcje przebiegły w miłej i sympatycznej atmosferze. Niektórzy z zaproszonych gości podarowali do biblioteki szkolnej swoje tomiki poezji.

Nauczyciele bibliotekarze