Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Aktualności

 
 
  Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum
  Architektoniczno-Budowlane im. S. Noakowskiego w Warszawie jest wśród
  500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów
  i Techników PERSPEKTYWY 2022 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2022”.

  19 MIEJSCE
  wśród najlepszych techników w Polsce 2022

  3 MIEJSCE
  wśród najlepszych techników w województwie mazowieckim 2022

 

 

 

SZKOLNA INTERNETOWA GRA GIEŁDOWA

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa 21

Zapraszam zainteresowanych uczniów do udziału w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej – SIGG.

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa SIGG - to największy projekt edukacyjny uczący w sposób

praktyczny inwestowania na giełdzie.

 

Inwestycje realizowane są w oparciu o środki wirtualne, ale transakcje zawierane są na podstawie

rzeczywistych ofert kupna i sprzedaży na realnym rynku giełdowym.

 

Informacje na stronie https://sigg.gpw.pl/

 

Projekt składa się z dwóch pod-projektów: Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej oraz modułu

edukacyjnego. Organizatorem Projektu jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Giełdy warto się nauczyć!

Drodzy Uczniowie, proszę utworzyć 2-4 osobowe zespoły i zgłosić do mnie chęć uczestnictwa w SIGG.

Zgłoszenia przyjmuję za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub na lekcji podstaw

przedsiębiorczości do dnia 18.10.2022r. W zgłoszeniu należy podać nazwę zespołu oraz nazwiska

członków zespołu.

 

Magdalena Ejzel

Szkolny koordynator SIGG

 

Zebrania z Rodzicami

Zapraszamy na otwierające rok szkolny 2022/2023 zebrania według harmonogramu, które odbędą się 5 września 2022 roku:
 
Spotkanie Dyrektora szkoły z Rodzicami uczniów klas I - godz. 17.00; sala gimnastyczna
Spotkanie Dyrektora szkoły z Rodzicami klas IV (maturalnych) - godz. 17.30; sala gimnastyczna
 
Spotkania z Wychowawcami klas w salach lekcyjnych (lista zostanie podana na tablicy ogłoszeń w holu szkoły):
kl. I, II - 17.30
Kl. III, IV - godz.18.00

 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Serdecznie zapraszamy Uczniów i Grono Pedagogiczne na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego zgodnie z harmonogramem:

 

Spotkanie na sali gimnastycznej z Dyrektorem szkoły

Klasy II, III, IV (po podstawówce) - godz. 9.00

Klasy I, IV (maturalne) - 11.00

 

Spotkania z Wychowawcami 

Klasy II, III, IV (po podstawówce) - godz. 9.30

Klasy I, IV (maturalne) - godz. 11.30

 

Msza Św. w Kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny ul. Przyrynek 2 - godz. 10.00

Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego

Przed każdym z nas - uczniami i nauczycielami - dużo wyzwań, więc może warto wejść w ten nowy rok szkolny z błogosławieństwem Bożym?

Msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego w czwartek o godz. 10-tej, zatem nie trzeba się rano zrywać :)

Czekam na Was.

Wasz Ksiądz

Łukasz Tupacz finalistą programu „Open World”

Pan Łukasz Tupacz, nauczyciel języka polskiego w naszym Technikum, uczestniczy w wizycie studyjnej w USA (Waszyngton, Nowy York, Albany) jako finalista programu „Open World”.
Pan Łukasz przygląda się z bliska funkcjonowaniu i organizacji amerykańskiej szkoły, uczestniczy w sesjach szkoleniowych, ćwiczeniach, panelach dyskusyjnych, wykładach.
Pan Łukasz ma okazję poznać nowe metody i formy pracy z młodzieżą, ale także przedstawić polskie, sprawdzone  rozwiązania dydaktyczne, np. w obszarze kształcenia uczniów pochodzących z Ukrainy.

Program „Open World” jest finansowany przez Kongres Stanów Zjednoczonych, realizowany przez Biuro Kongresu ds. Międzynarodowego Przywództwa (The Congressional Office for International Leadership) i zarządzany przez American Councils for International Education.

https://poland.americancouncils.org/open-world-polish