Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Aktualności

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Architektoniczno-Budowlane im. S. Noakowskiego w Warszawie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”.

Uczniowie TAB - "indeks w kieszeni"

Informujemy, że do II etapu Olimpiady Geograficznej zakwalifikował się uczeń klasy IIIF Filip Dańda. II etap odbędzie się w dniach: 8 lutego - część pisemna, 9 lutego część ustna w Opolu.

Życzymy powodzenia Filipowi oraz jego opiekunowi Pani Profesor Bożenie Żemojda.

wicedyrektor dr Anna Pieńkowska

Ogłoszenie redakcji gazetki szkolnego koła literackiego!

Drodzy Uczniowie!

Redakcja gazetki szkolnego koła literackiego ogłasza nabór tekstów artystycznych oraz naukowych do najnowszego numeru pisma. Chcemy, aby najbliższe wydanie przypominało barokową sylwę (silva rerum – łac. „las rzeczy”). Zapraszamy do przesyłania twórczości literackiej i artystycznej wszelkiego rodzaju – od poezji, przez dramat po prozę. Jednocześnie zachęcamy do podzielenia się z nami swoimi tekstami naukowymi oraz wszelkimi grafikami.

Wytyczne edytorskie:

  • Czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5.
  • Tytuły publikacji w tekście głównym i w przypisach pisane kursywą.
  • Krótkie cytaty umieszczane w cudzysłowie, dłuższe w wydzielonych akapitach mniejszą czcionką (10 punktów).
  • Przypisy dolne zapisywane czcionką 10 punktów.
  • Grafiki prosimy zapisywać w plikach JPG.

Na Wasze teksty i grafiki czekamy do końca marca.

Materiały prosimy przesyłać na adres: gazetkatab1927@ gmail.com

Wszystkie osoby, których teksty i grafiki znajdą się w najnowszym numerze gazetki szkolnego koła literackiego otrzymają upominek od redakcji. Wszyscy uczniowie, którzy prześlą materiały zostaną docenieni pozytywną uwagą w dzienniku. W razie pytań zapraszamy do kontaktu mailowego.

Łukasz Tupacz

Sprawozdanie z wyjścia na plac budowy

15 listopada 2019 klasa II c udała się na wycieczkę edukacyjną na plac budowy restaurowanej kamienicy z 1912 r. Opiekunami w czasie wyjścia edukacyjnego byli Pani Agnieszka Chmielewska-Myrchel i Pan Łukasz Tupacz. Kamienica zlokalizowana przy ul Łomżyńskiej w Warszawie zbudowana jest z cegły pełnej. Została zburzona w czasie II wojny światowej, a następnie odbudowana w latach pięćdziesiątych. Budynek znajduje się pod opieką konserwatora zabytków. Projekt przewiduje zachowanie pierwotnego wyglądu kamienicy. Ściana frontowa została zachowana w pierwotnej wersji .Pozostałą część budynku wyburzono oraz wybudowano na nowo w oparciu o technologię żelbetową z dachem konstrukcji drewnianej. Wszystkie nadproża zostały wymienione na nowe. Istniejące stropy Kleina zastąpiono monolitycznymi. W czasie wizyty zostaliśmy zaproszeni do biura budowy, gdzie inżynierowie opowiadali o technologiach wykonania obiektu. Mieliśmy również możliwość zapoznania się z projektami budowy, a także z innymi ważnymi dokumentami budowlanymi/projektowymi. Istniejące ściany, z uwagi na podbicie fundamentów, zostały zarysowane. Narożna ściany zostały wzmocnione.  

Z wycieczki wynieśliśmy wiele cennych informacji. Dowiedzieliśmy się, jak przebiega odbudowa powojennej kamienicy oraz jak wygląda praca na terenie budowy i jak nią zarządzać.

Święty Mikołaj w TAB i nie tylko...

Dzień 6 grudnia to już tradycyjnie odwiedziny świętego Mikołaja, który wraz z aniołami obdarza dobrym słowem i cukierkami. Przez korytarze, sale, pokój nauczycielski i wszystkie zakamarki TAB wędrował święty by nikogo nie pominąć. Anioły wraz dobrodusznym św. Mikołajem witani byli uśmiechami i zaciekawieniem, nie odmawiali zdjęć z uczniami oraz gronem pedagogicznym i pracownikami szkoły. Mimo wielu pokonanych pięter w stroju biskupim, św. Mikołaj nie wyglądał na zmęczonego. Aniołom było dużo łatwiej dzięki skrzydłom.:)

Bardzo spieszyła się święta gromadka bo już wyglądano ich w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Dla Dzieci Słabosłyszących nr.15 im. Ottona Lipkowskiego mieszczącego się przy ul. Zakroczymskiej. Maluchy czekały tuż za wejściowymi drzwiami, i co bardzo wzruszyło św. Mikołaja, poczęstowały go cukierkiem. Dzieci tuliły się do świętego opowiadały historie dotyczące św. Mikołaja oraz zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Zdjęcia, które zrobił jeden z aniołów są tego świadectwem. Bardzo się martwiły dzieci czy w przyszłym roku dotrze do nich święty Mikołaj, bo ich Ośrodek przeniesiony zostaje na ul. Twardą. Zmartwił się również św. Mikołaj wraz z aniołami. Miejmy nadzieję, że odległość nie będzie przeszkodą by odwiedzić dzieci.

Tegoroczny św. Mikołaj to Jakub Pietrzak z kl.1cg a w aniołów wcielili się Ala Skarżyńska z kl. 1bg, Dawid Kowal z kl. 1cg i Kacper Żmuda z kl. 1bg.