Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Aktualności

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Architektoniczno-Budowlane im. S. Noakowskiego w Warszawie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”.

JUBILEUSZ 90-LECIA

Czas omija miejsca, które wspominamy” 

JUBILEUSZ 90-LECIA

Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych

im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, Absolwenci Szkoły!

Serdecznie zapraszamy na Zjazd Absolwentów połączony z obchodami 90-lecia istnienia szkoły, który odbędzie się 14 października 2017 r. o godz. 13.00 w siedzibie szkoły.
Będzie to wyjątkowa okazja do spotkania z wychowawcami, nauczycielami oraz koleżankami i kolegami ze wspólnej ławy. Zachęcamy do informowania o wydarzeniu absolwentów, z którymi utrzymujecie Państwo koleżeńskie kontakty.

Czytaj więcej: JUBILEUSZ 90-LECIA

Skład Samorządu Uczniowskiego w TAB

Opiekun Samorządu Uczniowskiego - Pani Monika Bojanowska-Kuchta

 

Obecny skład Samorządu: 

Przewodniczący:  Klaudia Pieczyńska IIIE

Współpracownicy: Weronika Ragus IIB

                              Mikołaj Ciszewski IIB

                              Marek Skowroński IIIA

                              Jakub Pieńkowski IIIE

 

ZAPROSZENIE DLA RODZICÓW


Dyrektor Szkoły wraz z Komitetem Organizacyjnym  serdecznie zaprasza Rodziców na obchody Jubileuszu 90 - lecia Szkoły, które odbędą się dnia 16 października, 2017 r.  o godz. 10.00.
 

MAZOWIECKI DZIEŃ BUDOWLANYCH

W dniu 28 września 2017r. w Gmachu Inżynierii Lądowej PW odbyły się uroczystości związane z obchodami Mazowieckiego Dnia Budowlanych i XV-lecia Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Patronat honorowy nad uroczystością objęli: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Politechnika Warszawska. Organizatorami byli: Wydział Inżynierii Lądowej PW i Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Na zaproszenie organizatorów przybyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa – Tomasz Żuchowski, członkowie Mazowieckiej Izby Budownictwa (w większości absolwenci Wydziału Inżynierii Lądowej), pracownicy naukowi wydziału (emerytowani i aktualnie zatrudnieni) z Warszawy i Filii PW z Płocka, przedstawiciele przedsiębiorstw budowlanych, studenci oraz uczniowie naszej szkoły z panią Dyrektor i nauczycielami.

Otwarcia dokonali i powitali zebranych: Dziekan Wydziału IL – prof. Andrzej Garbacz i Przewodniczący Okręgowej Rady MOIIB – Mieczysław Grodzki, a uroczystość prowadziła prodziekan p. Wioletta Jackiewicz-Rek. Po okolicznościowych przemówieniach nastąpiło wręczanie odznaczeń i medali zasłużonym dla budownictwa. Pośród odznaczonych znalazła się długoletnia przewodnicząca Komitetu Głównego OWiUB – doc. Anna Jankowska, która za wybitną działalność w krzewieniu wiedzy o budownictwie, otrzymała tytuł: Złotego Promotora Budownictwa Mazowieckiej Izby Budownictwa. Serdecznie gratulujemy.

Po wręczeniu nagród, nastąpiły referaty i prezentacje osiągnięć studenckich kół naukowych z Warszawy i Płocka.

Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście udali się na zewnątrz gmachu, gdzie czekał na nich poczęstunek, umilony muzyką country.

Tak zakończyła się uroczystość 15- lecia Mazowieckiej Izby Budownictwa.

WR

XIII EDYCJA OLIMPIADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W XIII EDYCJI OLIMPIADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

HASŁO PRZEWODNIE:

 „Sukces w biznesie – ludzie, wizerunek, strategia”

Olimpiada to zawody trzystopniowe:

  • Pierwszy etap to eliminacje szkolne. Odbędą się 7 grudnia 2017 r. (godzina 9.00 - 10.00) test 50 pytań
  • Drugi etap to eliminacje okręgowe. Odbędą się 1 marca 2017 r. – w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
  • Trzeci etap to eliminacje centralne. Będę miały miejsce 5 kwietnia 2017 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Nagród jest wiele m.in.:

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Laureaci i finaliści Olimpiady Przedsiębiorczości stopnia centralnego przyjmowani są na I rok studiów. 
  • Pozostałe uczelnie to: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katowicach, Poznaniu oraz we Wrocławiu.
  • 1250 miejsc na elitarnym kursie biznesowym - Wszyscy zawodnicy eliminacji okręgowych XIII edycji Olimpiady uzyskają uprawnienia do udziału w specjalnym kursie e-learningowym nt. rozwijania działalności biznesowej.
  • Książki biznesowe dla zawodników eliminacji okręgowych.

 

Szczegółowe informacje na stronie www.olimpiada.edu.pl

ZGŁOSZENIA UCZNIÓW PRZYJMUJĘ DO 23 PAŹDZIERNIKA 2017 r.

Magdalena Ejzel - Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości