Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Działalność wolontariatu TAB w roku szkolnym 2018/2019

Rok szkolny 2018/2019 to czas wytężonej pracy wolontariatu TAB.

Nasze działania to:

  • Aukcja charytatywna na rzecz Adasia Wituskiego (więcej na temat aukcji poniżej);
  • Sprzedaż ciast /raz w tygodniu oraz podczas dni otwartych i wywiadówek/przygotowanych przez uczniów, opiekunki wolontariatu p. Joannę Tomaszewską i p. Barbarę Józefiak oraz nauczycielkę p. Martę Fejcher: w I semestrze dla Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci oraz w II semestrze na operację przedłużenia nóżki dla Adasia;
  • Kiermasz przedmiotów wykonanych przez uczniów i nauczycieli min. Klaudię Rowińską z kl. 3c , Anitę Gąskę 1e , p. Magdalenę Wasilewską , p. Joannę Tomaszewską. Dochód  przeznaczony został dla Fundacji WHD.
  • W II semestrze odbyła się zbiórka darów rzeczowych dla Fundacji WHD.
  • Podczas „Mikołajek” sprzedawaliśmy ciasto . Dochód w wysokości 912 zł. przeznaczyliśmy dla Ani Osińskiej, naszej absolwentki, która przeszła operację usunięcia guza móżdżku i wymaga intensywnej, bardzo kosztownej rehabilitacji neurologicznej.
  • Przez cały rok szkolny zbierane są nakrętki plastikowe dla Adasia. Dziękujemy nauczycielom, uczniom, pracownikom naszej szkoły, którzy rozumieją jak ważne jest spełnienie bardzo zwyczajnego dla 9-letniego chłopca - marzenia Adasia: „chciałbym zagrać w piłkę”.
  • Odbyła się wizyta wolontariuszy w siedzibie Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci w celu przekazania zebranych darów rzeczowych oraz dochodu uzyskanego ze sprzedaży ciasta i rękodzieła podczas kiermaszu bożonarodzeniowego. Pomoc w pakowaniu kwartalnika Hospicjum dla darczyńców w ilości 1250 sztuk.
  • Podjęliśmy współpracę z fundacją „Lepszy Los”, która opiekuje się Adasiem Wituskim. W ramach współpracy, Damian Potrzebowski z kl.3f i Jerzy Zaremba z kl.2b byli wolontariuszami podczas Koncertu Artura Andrusa dla Adasia Wituskiego (więcej na temat koncertu poniżej).


Aukcja charytatywna na rzecz Adasia Wituskiego odbyła się 15 października 2018 roku.

 

Chłopiec zmaga się hemimelią strzałkową/brak kości strzałkowej/ w lewej nodze.

 

Przygotowania do tego wydarzenia trwały od czerwca 2018 r. Wysyłane były listy do firm, szkół, instytucji, osób prywatnych. Dzięki tym zabiegom zebraliśmy 108 przedmiotów na aukcję. Dziękujemy Grupie INCO, Centrum Kształcenia Praktycznego, podopiecznemu Domu Opieki Społecznej, ks. prob. Stefanowi Kotwińskiemu, reżyserowi filmu „Dwie korony” p. Michałowi Kondratowi, Dyrektor TAB p. Katarzynie Majewskiej Mrówczyńskiej, p. Januszowi Sokołowskiemu, p. Magdalenie Wasilewskiej, p. Elżbiecie Milkowskiej, p. Marii Brzosce, p. Barbarze Józefiak, p. Joannie Tomaszewskiej oraz uczniom, którzy chętnie oddali swe rysunki, obrazy i zdjęcia na ten cel. Projekt zaproszenia na aukcję wykonała absolwentka TAB Aleksandra Pilch. Aukcję otworzyły p. Dyrektor Katarzyna Majewska Mrówczyńska wraz z p. Barbarą Józefiak opiekunką wolontariatu TAB. Mimo niewielkiej liczby osób uczestniczących w aukcji, licytacja poszczególnych przedmiotów była bardzo emocjonująca. Prowadzenia aukcji podjął się p. Łukasz Tupacz i wykonał to w sposób bardzo profesjonalny. Pomocnikami pana Profesora zostali jego wychowankowie z kl. 2a Tomasz Szczęch i Patryk Kwiatkowski. Uczennice z kl. 3c K. Rowińska, M. Strzałkowska oraz 3d Angelika Zalewska i Natalia Szarek przygotowały poczęstunek, który wraz z ciastami przekazanymi przez uczniów, stanowił poczęstunek dla licytujących. Pani Marta Fejcher i pani Joanna Tomaszewska wraz z Weroniką Krośnicką i Damianem Powierżą, zadbały o to aby każda osoba licytująca otrzymała swój przedmiot po uiszczeniu opłaty. Panie nie tylko dbały by nie było niedoboru w kasie ale brały z zapałem udział w licytacji. W czasie przerw Anna Bandurska (kl.4e), Iza Komorek (kl.3e) i Jakub Bączyk (kl.3d) wystąpili przed licytującymi prezentując swój niebanalny talent wokalny w interesującym repertuarze. O nagłośnienie wydarzenia zadbali Kacper Budek i Paweł Sądej z kl. 2b. Na zakończenie wydarzenia p. Magdalena Wituska wraz z Adasiem podziękowali zebranym, a w sposób szczególny organizatorom i darczyńcom za okazaną dobroć. Wolontariat TAB zaangażowany w przygotowanie i realizację aukcji to niespełna 50 osób, przedstawiciele kl.1a,c,e,f, 2a,b,c,e, 3a,b,c,d,e,f. Kwota uzyskana z aukcji to 6.720 zł.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się aby to wydarzenie mogło dojść do skutku.

 

 

 

 

Koncert charytatywny dla Adasia Wituskiego

 

W dniu 25 marca 2019 roku odbył się koncert dla Adasia Wituskiego w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, na ulicy Podskarbińskiej 2. Wolontariusze z naszej szkoły również zaangażowali się w to wydarzenie. Członkowie szkolnego wolontariatu TAB: Jurek Zaremba i Damian Potrzebowski, pomagali przy sprzedaży biletów, zbieraniu datków do puszek, wprowadzaniu gości na salę widowiskową oraz sprzedaży kalendarzy dla Adasia. Goście dopisali, wszystkie bilety zostały sprzedane. Wśród gości byli min.: Burmistrz Dzielnicy Praga Południe, pan Tomasz Kucharski, Dyrektor Domu Kultury. Występ pana A. Andrusa był pełen humoru. Osoby obecne na występie spędziły ciekawy wieczór i wsparły Adasia w jego dążeniu do osiągnięcia pełnej sprawności. Pan Artur Andrus nie krył wzruszenia, gdy usłyszał jak p. Magda Wituska dzielnie walczy o zdrowie swojego dziecko. Po zakończeniu występu, została przeprowadzona aukcja, na której wystawiono wartościowe przedmioty, począwszy od biżuterii do książki autorstwa p. A. Andrusa, wraz z dedykacją i autografem przeznaczonym dla osoby, która ją wylicytuje. Mama Adasia, p. Magdalena Wituska bardzo serdecznie podziękowała wszystkim, którzy przybyli by pomóc jej synowi. Jesteśmy naprawdę dumni i szczęśliwi, że możemy uczestniczyć w tak szczytnym celu i codziennie mamy coraz większą nadzieję na zebranie potrzebnej sumy pieniędzy na operację nóżki Adasia.