Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Stare Powązki

Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie - taki napis widnieje przy bramie św. Honoraty prowadzącej na Stare Powązki, które uczniowie kl. 3d zwiedzali dziś w ramach programu innowacyjnego z języka polskiego „Wielokulturowość utrwalona w warszawskich nekropoliach i architekturze sakralnej”.

Spacer po „jesiennych” Starych Powązkach był okazją do zapoznania uczniów z genezą cmentarza, ale przede wszystkim pokazania tego miejsca  jako zabytku kulturowego. Słoneczna pogoda sprzyjała oglądaniu różnorodnych, często unikatowych nagrobków.  Powązki to nie tylko miejsce spoczynku wielu osobistości, ale także specyficzne muzeum, gdzie możemy podziwiać dzieła, reprezentujące różne style i kierunki w sztuce oraz... różny poziom artystyczny.

Dzisiejsza wizyta  jest pierwszym etapem większego projektu edukacyjnego, mającego na celu pokazanie młodzieży, że w jednym organizmie społecznym współistnieje wiele różnych kultur, wobec których powinno się okazać zrozumienie. Kolejnymi miejscami, które będziemy poznawać, to cerkiew i synagoga. 

Iwona Pudło