Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Wizyta studyjna na budowie Varso Tower

Dnia 26 września 2019 r. we współpracy z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa byliśmy na wizycie studyjnej na budowie Varso Tower. Varso Tower to kompleks budynków biurowych budowany w Warszawie na rogu ulicy Chmielnej i alei Jana Pawła II. Varso ma być piątym pod względem wysokości budynkiem w Europie i zarazem najwyższym na terenie Unii Europejskie. Liczyć będzie 53 piętra. Jego projektowana wysokość to 310 metrów, a powierzchnia to 70 500 m2. 

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie na stronie https://varso.com/pl/\