Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Start do Kariery

W ramach programu Start do Kariery - 27 kwietnia 2017r. w naszej szkole odbyły się warsztaty z doradztwa zawodowego.  Uczniowie klas IIIc i  IIIe uzyskali informacje jak sprawnie wejść na rynek pracy. Warsztaty były  prowadzone przez specjalistkę – Agnieszkę Szefer – trenera biznesu. Warsztaty trwały 90 minut  (2 godziny lekcyjne) i dotyczyły następujących tematów: tworzenia efektywnego CV,  szczegółowego planowania kariery,  kreowania profesjonalnego wizerunku on-line, przechodzenia przez rozmowy rekrutacyjne,  poszukiwania pracy z użyciem social media,  networkingu,  dress-code. 

Koordynator szkolny projektu
Magdalena Ejzel