Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Wycieczka do SILKI

W poniedziałek 11 grudnia br. grupa uczniów naszej szkoły, przygotowujących się do Olimpiady Budowlanej w towarzystwie starszych kolegów ze studenckiego Koła Budowlanego Wydziału Inż. Lądowej PW wybrała się do podwarszawskich Zakładów SILKA, produkujących wyroby wapienno-piaskowe. Istniejące od kilkudziesięciu lat zakłady SILKA, ostatnio bardzo się zmodernizowały, wprowadzono nowe maszyny, zautomatyzowano cały proces technologiczny oraz  rozpoczęto produkcję nowych wyrobów. Z dużym zainteresowaniem uczestnicy wycieczki obserwowali cały proces produkcji, a także w laboratorium zakładowym sprawdzali jakość wyrobów - określanie klasy wyrobów w specjalnej prasie. Pogoda dopisała, humory także, dlatego wycieczkę można uznać za udaną. Zawiązane znajomości ze starszymi kolegami, mogą stać się początkiem dalszych kontaktów we wspólnym  zdobywaniu wiedzy budowlanej.

WR