Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Współpraca z Centrum Edukacji i Szkoleń PWPW S.A.

 

W dniach 06 – 15 lutego 2018 r. trenerzy CEiS PWPW S.A. przeprowadzą cykl zajęć dotyczących wiedzy o banknotach obiegowych produkowanych przez PWPW S.A. oraz sposobach ustalania ich autentyczności.

W zajęciach będą uczestniczyć wszystkie klasy pierwsze i drugie Technikum Architektoniczno-Budowlanego (łącznie 12 klas) w ramach lekcji przedsiębiorczości.

Program lekcji:

  • Obieg pieniądza w rynku
  • Proces produkcji polskich banknotów obiegowych
  • Wybrane zabezpieczenia zastosowane w polskich banknotach obiegowych