Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

„PERSPEKTYWY ZAWODOWE”

 

Dnia 20 lutego 2018r.  uczniowie kierunku TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH – KL. IIA oraz    TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ – KL. IA uczestniczyli w WARSZTATACH Z DORADZTWA ZAWODOWEGO „PERSPEKTYWY ZAWODOWE”.

Uczniowie zostali zapoznani z organizacją Firmy Veolia Energia Warszawa, możliwościami zatrudnienia, specyfikacją stanowisk pracy, wymaganymi kwalifikacjami na poszczególnych miejscach zatrudnienia. Omówiono rolę praktyk zawodowych w planowaniu kariery zawodowej.

Prelegenci:  Pan Adam Cudny Dyrektor Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Kompetencji Pracowników, Pani Małgorzata Ziemak HR Biznes Partner

Koordynator szkolny warsztatów:

Magdalena Ejzel - nauczyciel przedsiębiorczości i koordynator szkolnego doradztwa zawodowego