Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

START-UP JUMP, czyli przedsiębiorcza młodzież


W Warszawie ruszył projekt, który wspiera zainteresowania i rozwija umiejętności uczniów szkół, związane z przedsiębiorczością i podejmowaniem działalności gospodarczej.

Nasza szkoła zakwalifikowała się do programu i 14 uczniów w dniu 1 marca 2018r. rozpoczęło pierwsze warsztaty biznesowe.

START-UP JUMP realizowany jest w dwóch, powiązanych ze sobą etapach:

I etap - „Młodzieżowy semestr biznesowy”, uczniowie poznają działalność miejskich ośrodków wsparcia przedsiębiorczości – Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Centrum Kreatywności Targowa, Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego przy WCIES. Poznają także ofertę wybranych partnerów stołecznego ratusza, działających w obszarze przedsiębiorczości, innowacji i technologii – m.in. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości stołecznych uczelni, FabLab Orange.

II etap - praktyczny, dedykowany uczniom chcącym pogłębiać wiedzę i rozwijać swoje pomysły. Obejmie różne formy wsparcia i aktywizacji wykorzystujące m.in. pracę zespołową, warsztaty
i ćwiczenia. W części praktycznej, realizowanej poza programem obowiązkowych zajęć lekcyjnych, uczestniczyć będą już wyłonione w rozmowach kwalifikacyjnych grupy nastolatków.

Uczniowie pozytywnie ocenili pierwsze warsztaty biznesowe, zarówno ich treść, jak i formęJ

Organizator: Urząd Miasto Stołecznego Warszawy, Biuro Edukacji

Koordynator szkolny projektu: Magdalena Ejzel