Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

BEZPIECZNY INTERNET

W lutym 2018r. zgodnie z Programem Wychowaczo-Profilaktycznym TAB wychowawcy klas oraz pedagodzy szkolni zajmowali się bezpieczeństwem informatycznym oraz sposobami zapobiegania zagrożeniom płynącym z sieci. Przedstawiano działania jak ustrzec naszych uczniów przed tym, co demoralizuje, promuje cyberprzemoc i szkodliwe treści. Gabloty w okolicach biblioteki szkolnej oraz pokoju pedagogów wypełniły się informacjami dotyczącymi zasad dobrego zachowania się w internecie, czyli netykiety. Młodzież różnych klas pisała hasła np. ”Zamiast siedzieć na twitterze- porozmawiaj z kumplem szczerze”( MC) oraz wykonywała grafiki i prezentacje ( KK ).

Pedagog szkolny M. Brzoska