Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Akcja „Kropelka”

W dniu 07.03.2018r. w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie przeprowadzono akcję honorowego oddawania krwi. Była to już druga edycja tego przedsięwzięcia zrealizowanego dzięki pomocy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, znajdującego się przy ul. Saskiej 63/75. Współpracę między szkołą a RCKiK nawiązała i prowadzi p. Magdalena Gerwatowska –pielęgniarka, pracująca w ZSA-B i L. Do akcji

Chęć udziału w przedsięwzięciu wyraziło ponad 120 osób. Zespół RCKiK zarejestrował ostatecznie 105 osób, w tym także pracowników z zaproszonej przez szkołę Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz osób należących do sąsiadującej ze szkołą parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Warszawie przy ul. Przyrynek 2. Do honorowego oddania krwi zakwalifikowano 56 osób, co oznacza, że zebrano ponad 25 litrów krwi.

Zespół organizacyjny