Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

„PERSPEKTYWY EDUKACYJNE”

ZAPRASZAMY

uczniów klas trzecich i czwartych naszej szkoły

NA PREZENTACJĘ „PERSPEKTYWY EDUKACYJNE”

przedstawienie możliwości studiowania na różnych wydziałach Politechniki Warszawskiej 

 13 kwietnia w piątek na sali gimnastycznej o godz. 9:45

 

 Kolejność prezentacji:

1 . Wydział Architektury - Prodziekan ds. Studenckich dr inż. arch. Monika Neff

2. Wydział Inżynierii Lądowej - Prodziekan ds. Studenckich  dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek

3. Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska - Prodziekan ds. studiów
dr inż. Jarosław Chudzicki,  Prodziekan ds. studenckich dr inż. Apoloniusz Kodura

 

Organizatorzy: Dyrekcja Szkoły oraz Szkolny Koordynator Doradztwa Zawodowego