Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Szkolenie z zakresu suchej zabudowy

Dnia 15.03.2018r uczniowie z klas 3d, 3f i 2e odwiedzili Centrum Szkoleniowe firmy Siniat w Warszawie przy ulicy Matuszewskiej 20. Celem wycieczki było szkolenie z zakresu suchej zabudowy. Pierwsza część odbyła się w sali konferencyjnej i miała charakter wykładu uzupełnianego prezentacjami. Uczniowie zdobyli wiedzę na temat systemów suchej zabudowy, produkcji pyt gipsowo - kartonowych oraz pracy firmy Siniat. Prowadzący zadawał uczestnikom  pytania jak również sam odpowiadał na pytania jemu zadane. Często wywiązywała się dyskusja. Po zakończeniu wykładów młodzież została zaproszona na obiad i otrzymała upominki. Następnie odbyła się część praktyczna czyli wykonanie ścianki działowej i podwieszanego sufitu. Na początku prowadzący prezentując omówił produkty Siniat niezbędne do suchej zabudowy po czym uczniowie samodzielnie przystąpili do wykonywania ścianki działowej. Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Przejawiało się to częstymi pytaniami oraz dyskusją na tematy poruszane przez prowadzących.